02 november 2022

Lagere stijging collegegeld mogelijk?

Read in English

Het collegegeld zou eigenlijk maar met 67 à 85 euro hoeven stijgen, in plaats van de aangekondigde 105 euro. De inflatie is waarschijnlijk lager dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) denkt. Afgelopen augustus meldde minister Dijkgraaf dat het collegegeld per september 2023 met 105 euro zou stijgen. Eerder leek het tarief zelfs met 212 euro omhoog te gaan, maar het ministerie heeft de berekening aangepast.

Die 212 euro waarmee het collegegeld aanvankelijk zou stijgen, was gebaseerd op de inflatie van de maand april en die was volgens het CBS 9,6 procent. Maar het statistiekbureau twijfelt onderhand aan zijn eigen cijfers. De torenhoge inflatie van de afgelopen maanden lijkt een overschatting te zijn geweest. Met de nieuwe methode zou dat percentage tussen de 5,6 en 7,3 uitkomen.

67 euro
Toch gaat het collegegeld, zoals aangekondigd, met 105 euro omhoog. Want het ministerie kijkt voortaan naar de gemiddelde inflatie over een periode van twaalf maanden. Dat geeft minder schommelingen. Zou het CBS zijn inflatieberekening aanpassen, dan zou het collegegeld met slechts 67 à 85 euro omhoog hoeven. Het is nog niet bekend of het ministerie hier iets mee gaat doen. Het nieuwe tarief voor studiejaar ’23/’24 is al vastgesteld en het statistiekbureau verwacht de nieuwe methode pas medio 2023 te kunnen invoeren. (HOP, BB)