Het rapport in het kort

 

Terug naar het hoofdartikel

 

Het rapport ‘Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap - Van papier naar praktijk’ is opgezet als een reisgids. Het uitgangspunt is dat goede wetenschap sociale veiligheid vereist. Je kunt die veiligheid niet alleen maar vastleggen in protocollen en regelingen. Schaarse middelen en machtsverschillen werken sociale onveiligheid in de hand. Complexe structuren maken het er niet beter op. Er is dus een goede organisatie nodig om problemen te voorkomen.

 

De cultuur op de werkvloer is van belang. Mensen kunnen leren om met elkaar over wenselijk gedrag te praten en ongeschreven regels ter discussie te stellen. Preventie lijkt tijd en geld te kosten, maar op de lange duur voorkom je er veel ellende mee.

 

Het rapport kan helpen om veranderingen in gang te zetten, hopen de makers. Ze geven een handreiking met vragen als: wat is onze gedragscode, en snapt iedereen die? Krijgen leidinggevenden genoeg ondersteuning bij moeilijke zaken? Wat kunnen we leren van problemen uit het verleden?

 

Het rapport biedt ook eerste hulp bij ongelukken. Het oplossen van een acuut probleem begint voor een leidinggevende met goed luisteren en verantwoordelijkheid nemen, staat erin. Laat verschillende perspectieven aan bod komen en communiceer meteen goed over verbeterplannen. En vergeet de nazorg niet. (HOP, BB)