19 april 2022

Half miljard voor digitalisering onderwijs

Read in English

Via het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet maximaal 6,3 miljard euro in projecten die bijdragen aan het toekomstige ‘verdienvermogen’ van Nederland. 560 miljoen euro daarvan gaat naar de digitalisering van het hoger onderwijs en mbo.
De instellingen gaan samen investeren in een digitale infrastructuur. De komende acht jaar richten ze bovendien ieder hun eigen ‘center for teaching and learning’ in. Docenten kunnen daar terecht voor advies en training over het hervormen van hun onderwijs. Net als de studenten moeten ze straks zonder zorgen over hun privacy gebruik kunnen maken van digitale voorzieningen en leeromgevingen.

(Foto: Justyna Botor)

BijscholenHet kabinet vindt het verder belangrijk dat de publiek bekostigde instellingen in hoger onderwijs en mbo beter inspelen op de onderwijsbehoeften van werkenden. Vanuit het Groeifonds ontvangen ze 167 miljoen euro – en voorwaardelijk nog eens 225 miljoen – om een impuls te geven aan een ‘leven lang ontwikkelen’.
De instellingen willen zich de komende vijf jaar eerst richten op het bijscholen van personeel dat betrokken is bij de energietransitie. “Door de toekenning uit het Groeifonds kunnen we grote groepen professionals opleiden die allemaal bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan”, zegt Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging UNL. “Een betere investering in een gezonde kenniseconomie is er niet.” (HOP, HC)