24 november 2020

Baller wordt tijdelijke beheerder universiteitsdienst

Read in English

Met ingang van 1 december 2020 zal professor Theun Baller, decaan van de faculteit 3mE (tijdelijk) verantwoordelijk zijn voor de aansturing en bedrijfsvoering van de ondersteunende diensten. Hij vervangt collegelid Nicoly Vermeulen die de TU Delft officieel per 1 januari 2021 verlaat. Ballers taak omvat onder meer het financieel-administratieve beheer en het personeelsbeheer van de universiteitsdienst (UD) en het reguliere overleg met de onderdeelcommissie van de UD. Ook zal Baller optreden als voorzitter van het directeurenteam.