De Waddeneilanden liggen, bijna een jaar na het ongeluk met containerschip MSCZoe, nog bezaaid met plastic bolletjes. Hoe halen we die weg? ‘Een magische methode is er niet.'
Korrels kunststofgranulaat die uit overboord geslagen containers gelekt zijn. (Foto: Staatsbosbeheer)

De Waddeneilanden liggen, bijna een jaar na het ongeluk met containerschip MSCZoe, nog bezaaid met plastic bolletjes. Hoe halen we die weg? “Een magische methode is er niet.”

Op nieuwjaarsdag 2019 verloor het containerschip MSC Zoe 342 containers boven de Waddeneilanden. Ontelbare televisies, My Little Ponies en Ikea-meubels spoelden daarna aan op de eilanden. Plus tonnen kunststofgranulaat.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat er speciaal schadefonds komt, betaald door de reder, om te onderzoeken hoe die kunststof korrels opgeruimd kunnen worden. Dat meldt RTL Nieuws. Het gaat om korrels kunststofgranulaat die uit overboord geslagen containers gelekt zijn. Vooral op Schiermonnikoog liggen er miljoenen op het strand en in de duinen.

Delta nam contact op met hoogleraar vloeistofmechanica prof.dr.ir. Jerry Westerweel (3mE) en hoogleraar resources and recycling prof.dr.ir. Peter Rem (CiTG). Weten zij hoe we de stranden kunnen verlossen van de korrels?
Westerweel betwijfelt of dat überhaupt haalbaar is. “Ik heb dat plastic in de duinen gezien. Je trekt een graspol opzij en het wemelt ervan. Over sommige locaties – daar waar het strand en de duinen niet eroderen - is het misschien het beste om een laag zand te storten en zo de plastic korrels af te dekken. Ik kan me voorstellen dat het ecosysteem er dan het minste last van heeft. Elders is het misschien weer beter om de bovenste zandlaag te verwijderen en te dumpen in een groot gat. Ik ken geen magische methode om die bolletjes uit het zand te halen.”

‘De bolletjes zijn lichter dan zandkorrels’

“Je zou natuurlijk een zeef kunnen gebruiken, of gebruik kunnen maken van het dichtheidsverschil van zand en het plastic”, vervolgt Westerweel. “De bolletjes zijn lichter dan zandkorrels. Dus als je het mengsel in een cilinder met water laat bezinken, zakken de zandkorrels sneller naar beneden. Van dat principe kun je gebruikmaken om de twee van elkaar te scheiden. Maar dat is wel een enorm kostbare operatie.”

Die laatste oplossing lijkt Rem helemaal geen gek idee. “Internationaal onderzoek laat zien dat aanspoelende plasticdeeltjes die compact zijn en groter dan enkele millimeters, altijd drijven in zeewater”, zegt Rem. “Aangezien het zand zwaarder is dan zeewater ligt het voor de hand om een laagje zand af te schrapen en het zand via een inlaat terug te pompen op het strand waarbij de plastics als drijffractie worden afgescheiden.”