Zappen door collegestof

Bij de basiseenheid mens-machine interactie (EWI) experimenteren twee docenten met een nieuwe manier van lesgeven. Studenten zijn enthousiast.

"Lees voor het volgende college hoofdstuk 10 en 11." Hoeveel van alle studenten die deze opdracht krijgen, voeren hem daadwerkelijk uit? Gedegen onderzoek is daar nooit naar gedaan, maar vast staat dat studenten zich nauwelijks kunnen motiveren voor een leesopdracht.Waarom zou je ook, want volgens ‘de leerpiramide' zijn lezen en een praatje aanhoren de minst effectieve leermethoden (respectievelijk tien en vijf procent leereffectiviteit).Krijg je daarentegen een filmpje met de collegetekst aangeboden in woord en schrift, dan neemt de leereffectiviteit toe tot twintig procent.Dit gegeven gebruikte prof. Jim Foley, gastdocent bij de basiseenheid mens-machine interactie (MMI), voor zijn web lectures; vijftien minuten durende colleges op film. De filmpjes zijn thuis - of waar dan ook waar een internetverbinding is - te zien. Van studenten wordt verwacht dat ze de web lecture (of webcollege) vóór aanvang van het college bekijken en de bijbehorende huiswerkopdrachten maken.Naast het filmpje waarin de docent theorie uitlegt, verschijnt de collegetekst. Via een menu onder het filmpje kan de student zappen door het college. "Doordat studenten het webcollege van tevoren bekijken, heb ik tijdens colleges tijd voor discussie en het bespreken van opdrachten. De tijd die ik normaal besteed aan het uitleggen van formules en theorieën, bespaar ik op deze wijze", zegt Foley in de studio op de EWI-faculteit, waar de eerste webcolleges zijn opgenomen.Er zijn meer voordelen: Foley kan de collegestof sneller behandelen dan voorheen, tot maximaal de helft van de tijd die nodig is voor een college zonder web lectures. Daarnaast hoeft hij minder vragen over de stof te beantwoorden. Studenten kunnen immers het webcollege eindeloos herhalen. En er is een economisch voordeel: "We halen de ouderwetse lecture uit de klas. Daarmee wordt tijd en dus geld gewonnen, doordat de docent minder contacturen maakt."ToneelspelerFoley is verbonden aan de Georgia Tech University in Atlanta. In de jaren negentig was hij directeur van het Mitsubishi Electric Research Lab in Cambridge en manager van research-and-development-programma's van vier laboratoria in Noord-Amerika. Foley besloot . aan het einde van zijn carriÈre . het rustiger aan te doen en terug te keren naar de universiteit om te doceren. Maar dan wel op een 'frisse manier' waarmee hij studenten kon motiveren, en hij bedacht webcolleges. Universitair hoofddocent Charles van der Mast van de basiseenheid MMI en collega van Foley, hoorde van de positieve resultaten van webcolleges en nodigde hem uit in Delft.Intussen worden er bij MMI twee vakken met webcolleges gegeven; het eerstejaarsvak mens-machine-interactie en voor vierdejaars ontwerpen van zeer interactieve systemen. Van der Mast maakt daarvoor webcolleges in de drieduizend euro kostende studio met 'Microsoft Producer’. Hij is een halfuur kwijt aan het opnemen van een filmpje van vijftien minuten. "Je moet kernachtig vertellen en met goede illustraties komen. Daarom maak ik van tevoren een script. Ik voel me net een toneelspeler."Studenten zijn nu volgens de docent meer betrokken bij colleges. "Daarom ga ik in februari het college usability engineering ook in deze vorm aanbieden."Zevendejaars student media en kennistechnologie Jeroen van Embden volgt webcolleges en is enthousiast. "De colleges zijn interactiever. Je gebruikt meteen termen die je tijdens de web lecture hebt gehoord. Een ander voordeel is dat goede studenten sneller door de collegestof kunnen gaan. De trage student kan rustig nog eens wat naluisteren."Maar ook voor webcolleges geldt: hoe krijg je studenten gemotiveerd om deze te volgen vóór aanvang van het college? Van der Mast heeft maatregelen getroffen: studenten die één van de tien webcolleges missen, mogen niet meer meedoen. "Als je goede en leuke onderwijsfaciliteiten biedt, mag je ook streng zijn."Screenshot van een web lecture.

"Lees voor het volgende college hoofdstuk 10 en 11." Hoeveel van alle studenten die deze opdracht krijgen, voeren hem daadwerkelijk uit? Gedegen onderzoek is daar nooit naar gedaan, maar vast staat dat studenten zich nauwelijks kunnen motiveren voor een leesopdracht.Waarom zou je ook, want volgens ‘de leerpiramide' zijn lezen en een praatje aanhoren de minst effectieve leermethoden (respectievelijk tien en vijf procent leereffectiviteit).Krijg je daarentegen een filmpje met de collegetekst aangeboden in woord en schrift, dan neemt de leereffectiviteit toe tot twintig procent.Dit gegeven gebruikte prof. Jim Foley, gastdocent bij de basiseenheid mens-machine interactie (MMI), voor zijn web lectures; vijftien minuten durende colleges op film. De filmpjes zijn thuis - of waar dan ook waar een internetverbinding is - te zien. Van studenten wordt verwacht dat ze de web lecture (of webcollege) vóór aanvang van het college bekijken en de bijbehorende huiswerkopdrachten maken.Naast het filmpje waarin de docent theorie uitlegt, verschijnt de collegetekst. Via een menu onder het filmpje kan de student zappen door het college. "Doordat studenten het webcollege van tevoren bekijken, heb ik tijdens colleges tijd voor discussie en het bespreken van opdrachten. De tijd die ik normaal besteed aan het uitleggen van formules en theorieën, bespaar ik op deze wijze", zegt Foley in de studio op de EWI-faculteit, waar de eerste webcolleges zijn opgenomen.Er zijn meer voordelen: Foley kan de collegestof sneller behandelen dan voorheen, tot maximaal de helft van de tijd die nodig is voor een college zonder web lectures. Daarnaast hoeft hij minder vragen over de stof te beantwoorden. Studenten kunnen immers het webcollege eindeloos herhalen. En er is een economisch voordeel: "We halen de ouderwetse lecture uit de klas. Daarmee wordt tijd en dus geld gewonnen, doordat de docent minder contacturen maakt."ToneelspelerFoley is verbonden aan de Georgia Tech University in Atlanta. In de jaren negentig was hij directeur van het Mitsubishi Electric Research Lab in Cambridge en manager van research-and-development-programma's van vier laboratoria in Noord-Amerika. Foley besloot . aan het einde van zijn carriÈre . het rustiger aan te doen en terug te keren naar de universiteit om te doceren. Maar dan wel op een 'frisse manier' waarmee hij studenten kon motiveren, en hij bedacht webcolleges. Universitair hoofddocent Charles van der Mast van de basiseenheid MMI en collega van Foley, hoorde van de positieve resultaten van webcolleges en nodigde hem uit in Delft.Intussen worden er bij MMI twee vakken met webcolleges gegeven; het eerstejaarsvak mens-machine-interactie en voor vierdejaars ontwerpen van zeer interactieve systemen. Van der Mast maakt daarvoor webcolleges in de drieduizend euro kostende studio met 'Microsoft Producer’. Hij is een halfuur kwijt aan het opnemen van een filmpje van vijftien minuten. "Je moet kernachtig vertellen en met goede illustraties komen. Daarom maak ik van tevoren een script. Ik voel me net een toneelspeler."Studenten zijn nu volgens de docent meer betrokken bij colleges. "Daarom ga ik in februari het college usability engineering ook in deze vorm aanbieden."Zevendejaars student media en kennistechnologie Jeroen van Embden volgt webcolleges en is enthousiast. "De colleges zijn interactiever. Je gebruikt meteen termen die je tijdens de web lecture hebt gehoord. Een ander voordeel is dat goede studenten sneller door de collegestof kunnen gaan. De trage student kan rustig nog eens wat naluisteren."Maar ook voor webcolleges geldt: hoe krijg je studenten gemotiveerd om deze te volgen vóór aanvang van het college? Van der Mast heeft maatregelen getroffen: studenten die één van de tien webcolleges missen, mogen niet meer meedoen. "Als je goede en leuke onderwijsfaciliteiten biedt, mag je ook streng zijn."Screenshot van een web lecture.