“Gefeliciteerd! Tien zetels!” Woensdag 14 april trok de Oras-fractie bij de sluiting van de inschrijvingsdeadline voor de studentenraad de champagne open.

Reden voor het feestje was dat er zich na het terugtrekken van collega-fractie AAG geen aanmelding was voor een tweede partij. Dat betekent automatisch alle zetels voor Oras.

Verkiezingen zonder keuze dus, op 26 en 27 mei. Met één lijst, met één partij. Het feit dat deze ‘overwinning’ überhaupt wordt gevierd door Oras vind ik erg raar. Een studentenraad met één partij verliest haar zelfkritiek, heeft een eenzijdige visie en vertegenwoordigt simpelweg niet de studentenpopulatie van de TU Delft. De studentenraad is met deze stap feitelijk niet meer representatief.

Hypocriet vind ik de houding en starheid van de fractie. Waar Oras traditioneel heeft volgehouden niet te kunnen en ook niet te willen werken in een studentenraad met maar één partij, is er ook niets ondernomen om hun collega te onderhouden. Sterker nog, toen twee jaar terug hetzelfde gebeurde, maar de fractie ‘Het Principe’ zichzelf op het laatste moment nog aanmeldde voor de studentenraad, waren de reacties van Oras zelfs verontwaardigd.

Het is natuurlijk goed voor te stellen dat het niet leuk is een comfortabele positie van een ‘verdiende’ viervijfde meerderheid aan te tasten. Maar met acht fulltime bestuurders was Oras de laatste jaren in de gelegenheid één tot twee personen van de fractie praktisch fulltime beschikbaar te stellen voor het opbouwen van een netwerk en het voeren van een goede campagne.Voor een kleine fractie als AAG, of het jaar daarvoor Het Principe, is het hierdoor een verloren strijd als er ook nog inhoudelijk werk moet gebeuren. Met weinig zetels en mankracht, verlies je verkiezingen: het is een negatieve spiraal.

Het opvullen van de lijst van acht naar tien fulltime kandidaten is ongeveer de enige stap die Oras heeft gezet de laatste weken. Dit is niet bepaald bevorderend voor de situatie. Er is geen enkel initiatief geweest om van buitenaf een collega-fractie te stimuleren, om eventueel te kijken naar twee Oras-subfracties, of een procedurele verandering of herstructurering van de raad.

Ik denk dat deze denkwijze erg vervelend kan uitpakken. Ook voor Oras zelf. Het geeft het college van bestuur alle reden om de rechtsgeldigheid van de studentenraad te betwijfelen. Een twijfel die mogelijk zelfs zou kunnen uitlopen tot ontbinding van de raad zoals deze nu is: op dit moment in niemands voordeel.

Dit is het probleem waar de TU mee zit, ook de studenten. Verkiezingen zonder keuze dus. Als je gaat stemmen is er dus geen keuze, maar als je niet gaat stemmen stelt de studentenraad helemaal niets voor, zonder draagvlak. Hopelijk zien alle partijen zo snel mogelijk het belang van actie in en loopt de situatie niet uit de hand.Blanco stemmen dan maar?

Barend Buutfeld is student luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. 

Studeer je aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dan ben je een bofkont. Tenminste, als je een deel van je studie wilt volgen in Catalonië, Baskenland of Galicië. Vanaf komend studiejaar kunnen studenten die met een Erasmusbeurs enkele maanden naar Spanje gaan een cursus in de streektaal volgen. Op kosten van de EU. Idee achter de cursussen streektaal is dat studenten naast hun studie kennis zouden moeten hebben van de lokale taal en cultuur. (HOP)