Studenten die naar het buitenland gaan, kunnen een workshop Interculturele Communicatie volgen, georganiseerd door het Universiteitsfonds Delft.

Voorwaarde is wel dat hun buitenlandse studie of stage niet veel later dan een maand daarna aanvangt.,,Je volgt ook geen computercursus als je geen pc hebt‘', licht drs. Wim Braam deze eis van een maand toe. Hij is projectleider bij het Universiteitsfonds Delft (UFD) en organiseert de workshops Interculturele Communicatie. Deze eis is het resultaat van ervaringen in het verleden. Enkele studenten volgden de workshop bijvoorbeeld in juni 2000 terwijl ze niet voor december 2002 naar het buitenland zouden gaan. ,,Soms komt van uitstel zelfs afstel. Daarom heeft het UFD de voorwaarde ingesteld, dat de buitenlandse stage of studie een maand na het volgen van de workshop, moet aanvangen. Maar dat is de enige eis. Voldoen studenten hieraan, dan kunnen zij zich zonder meer aanmelden.''5-D modelDe workshops 'Interculturele Communicatie' zijn gestart in 1999. De financiering geschiedt door de Gratemastichting, die in haar statuten als doelstelling 'bevordering van de wetenschap' heeft opgenomen. De praktische uitvoering is in het handen van het UFD en over de inhoud waakt een zes leden tellende stuurgroep. De supervisie over dit totale pakket is de taak van Braam, de vroegere directeur van de Staf Personeel en Organisatie van de TU Delft.Wat is het belang van deze workshop? Braam: ,,Misverstanden of ergernissen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven worden regelmatig geweten aan persoonlijke verschillen, terwijl de ware oorzaak een verschillende culturele achtergrond is. Amerikanen worden bijvoorbeeld ontzettend ongeduldig van ons poldermodel. In hun ogen praten wij eindeloos en komen dan nog niet verder dan een verwaterd compromis. Voor Nederlanders is dat een manier om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen zodat er minder tegenwerking tijdens de implementatie van een maatregel is. Als je dat onderscheid tussen deze culturen weet, dan sta je anders tegenover misverstanden en voorkom je onnodige conflicten. Het college van bestuur ziet graag dat studenten in het kader van de internationalisering een periode in het buitenland doorbrengen. Een goede voorbereiding op de culturele verschillen is dan van belang en de workshop levert daar een bijdrage aan.''QuizInterculturele Communicatie bestaat uit twee dagdelen en wordtverzorgd door het Institute for Training in Intercultural Management (ITIM). De studenten wordt aangeraden, voordat de workshop start, een toegestuurd artikel over het management van interculturele teams te lezen en de vragen van de quiz op de website van ITIM te beantwoorden. Met het bespreken en analyserenvan de score van die quiz opent de workshop. Uitgangspunt hierbij is het 5-D Model, ontworpen door prof.dr. Geert Hofstede. Dit is een analysemethode van een samenleving die wordt uitgevoerd aan de hand van vijf punten: afstand tot de macht, individualisme, de mate waarin onzekerheid wordt vermeden, het 'mannelijke' of 'vrouwelijke' karakter van een maatschappij en de oriëntatie van een samenleving op de korte versus de lange termijn. ,,Vervolgens moeten de deelnemers inschatten hoe Nederland scoort in het 5-D model. De basis voor begrip van een andere cultuur is dat je een goed inzicht hebt van de kenmerken van de eigen samenleving. Verder is er nog een rollenspel en in de middag komen de culturele verschillen in onderwijs en het bedrijfsleven in geselecteerde landen aan bod. Daarna volgt nog een casus en de dag eindigt met een evaluatie.''Het is niet de bedoeling dat de studenten een lijst mee krijgen over wat ze in land X anders doen dan in land Y. ,,De workshop wil de studenten gereedschap aanreiken om zelf culturele verschillen te kunnen doorzien en te analyseren.''Het enthousiasme voor de workshops is groot, maar toch is het UFD niet van plan hier al te lange tijd mee door te gaan. ,,Het UFD is geen cursusinstituut. Als internationalisering wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het TU beleid zal de workshop Interculturele Communicatie uiteindelijk onderdeel dienen te worden van het curriculum.'’

Studenten die naar het buitenland gaan, kunnen een workshop Interculturele Communicatie volgen, georganiseerd door het Universiteitsfonds Delft. Voorwaarde is wel dat hun buitenlandse studie of stage niet veel later dan een maand daarna aanvangt.,,Je volgt ook geen computercursus als je geen pc hebt‘', licht drs. Wim Braam deze eis van een maand toe. Hij is projectleider bij het Universiteitsfonds Delft (UFD) en organiseert de workshops Interculturele Communicatie. Deze eis is het resultaat van ervaringen in het verleden. Enkele studenten volgden de workshop bijvoorbeeld in juni 2000 terwijl ze niet voor december 2002 naar het buitenland zouden gaan. ,,Soms komt van uitstel zelfs afstel. Daarom heeft het UFD de voorwaarde ingesteld, dat de buitenlandse stage of studie een maand na het volgen van de workshop, moet aanvangen. Maar dat is de enige eis. Voldoen studenten hieraan, dan kunnen zij zich zonder meer aanmelden.''5-D modelDe workshops 'Interculturele Communicatie' zijn gestart in 1999. De financiering geschiedt door de Gratemastichting, die in haar statuten als doelstelling 'bevordering van de wetenschap' heeft opgenomen. De praktische uitvoering is in het handen van het UFD en over de inhoud waakt een zes leden tellende stuurgroep. De supervisie over dit totale pakket is de taak van Braam, de vroegere directeur van de Staf Personeel en Organisatie van de TU Delft.Wat is het belang van deze workshop? Braam: ,,Misverstanden of ergernissen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven worden regelmatig geweten aan persoonlijke verschillen, terwijl de ware oorzaak een verschillende culturele achtergrond is. Amerikanen worden bijvoorbeeld ontzettend ongeduldig van ons poldermodel. In hun ogen praten wij eindeloos en komen dan nog niet verder dan een verwaterd compromis. Voor Nederlanders is dat een manier om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen zodat er minder tegenwerking tijdens de implementatie van een maatregel is. Als je dat onderscheid tussen deze culturen weet, dan sta je anders tegenover misverstanden en voorkom je onnodige conflicten. Het college van bestuur ziet graag dat studenten in het kader van de internationalisering een periode in het buitenland doorbrengen. Een goede voorbereiding op de culturele verschillen is dan van belang en de workshop levert daar een bijdrage aan.''QuizInterculturele Communicatie bestaat uit twee dagdelen en wordtverzorgd door het Institute for Training in Intercultural Management (ITIM). De studenten wordt aangeraden, voordat de workshop start, een toegestuurd artikel over het management van interculturele teams te lezen en de vragen van de quiz op de website van ITIM te beantwoorden. Met het bespreken en analyserenvan de score van die quiz opent de workshop. Uitgangspunt hierbij is het 5-D Model, ontworpen door prof.dr. Geert Hofstede. Dit is een analysemethode van een samenleving die wordt uitgevoerd aan de hand van vijf punten: afstand tot de macht, individualisme, de mate waarin onzekerheid wordt vermeden, het 'mannelijke' of 'vrouwelijke' karakter van een maatschappij en de oriëntatie van een samenleving op de korte versus de lange termijn. ,,Vervolgens moeten de deelnemers inschatten hoe Nederland scoort in het 5-D model. De basis voor begrip van een andere cultuur is dat je een goed inzicht hebt van de kenmerken van de eigen samenleving. Verder is er nog een rollenspel en in de middag komen de culturele verschillen in onderwijs en het bedrijfsleven in geselecteerde landen aan bod. Daarna volgt nog een casus en de dag eindigt met een evaluatie.''Het is niet de bedoeling dat de studenten een lijst mee krijgen over wat ze in land X anders doen dan in land Y. ,,De workshop wil de studenten gereedschap aanreiken om zelf culturele verschillen te kunnen doorzien en te analyseren.''Het enthousiasme voor de workshops is groot, maar toch is het UFD niet van plan hier al te lange tijd mee door te gaan. ,,Het UFD is geen cursusinstituut. Als internationalisering wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het TU beleid zal de workshop Interculturele Communicatie uiteindelijk onderdeel dienen te worden van het curriculum.'’