Wordt er wel genoeg fysiek lesgegeven nu dat eindelijk weer mag? Bezuinigingen mogen geen reden zijn om online onderwijs te blijven geven, verzekert minister Van Engelshoven.
Fysiek onderwijs moet volgens een meerderheid van de Kamer de norm blijven. (Foto: Justyna Botor)

Wordt er wel genoeg fysiek lesgegeven nu dat eindelijk weer mag? Bezuinigingen mogen geen reden zijn om online onderwijs te blijven geven, verzekert minister Van Engelshoven.

Read in English

Tijdens de coronapandemie had online onderwijs grote waarde, maar fysiek onderwijs moet volgens een meerderheid van de Tweede Kamer de norm blijven. Studenten zijn vaak ontevreden over de kwaliteit van online onderwijs, ze missen de interactie met medestudenten en hebben meer last van eenzaamheid en motivatieproblemen.

Uitzondering
Volgens een motie van de SP die de Kamer in juli aannam, zouden instellingen alleen bij hoge uitzondering en met instemming van studenten en docenten’ online onderwijs mogen geven. Daarmee reageerde een geschrokken Kamer op de plannen van een Rotterdamse mbo-instelling om ook na de crisis vol in te zetten op online onderwijs. Maar wordt er geluisterd naar die motie? Er bleken meer mbo-instellingen te zijn die dat van plan waren.

‘Voor concrete langetermijnplannen is het te vroeg’

In antwoord op Kamervragen van de SP schrijft minister Van Engelshoven dat de instellingen het uitgangspunt van fysiek onderwijs breed onderschreven. Maar ze houdt ook een slag om de arm: “Ik hecht veel waarde aan de vrijheid van onderwijsteams om zelf te kunnen beslissen hoe zij het onderwijs inrichten.”

Verkeerde redenen
Wel belooft ze erop toe te zien dat er geen afstandsonderwijs wordt gegeven om “verkeerde redenen”, bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen. Voor de zomer vreesde de Kamer al dat sommige onderwijsbestuurders uit kostenoverwegingen permanent voor online onderwijs wilden kiezen.

En hoe zit het met kwetsbare of zieke studenten die juist baat hebben bij onderwijs op afstand? Kunnen zij wel online onderwijs blijven volgen? Dat laat de minister over aan de instellingen. Ze moeten met maatwerk en vanuit gezond verstand en wederzijds respect tot passende oplossingen komen.

Toekomstplannen
Voor concrete langetermijnplannen rond het online- en fysieke onderwijs is het volgens Van Engelshoven te vroeg. Ze wacht een evaluatie af van de coronamaatregelen en het gebruik van online onderwijs in het middelbaar en hoger onderwijs. In het voorjaar van 2022 worden die onderzoeksresultaten verwacht.

De minister zou deze week de degens kruisen over het online onderwijs, maar dat debat is uitgesteld.

HOP, Josefine van Enk