De woningnood onder Delftse studenten is dit jaar opnieuw toegenomen en zal naar verwachting blijven groeien. Er is nog meer vraag, en nog minder aanbod.

br />Huisvester Duwo heeft weliswaar veel plannen voor uitbreiding van het woningaanbod, maar vooralsnog is de enige kortetermijnoplossing vertraagd. De omstreden ‘spaceboxes’ op de campus zouden per begin augustus onderdak bieden aan 234 buitenlandse studenten, maar door bezwaar van omwonenden is de bouw uitgesteld. Duwo verwacht deze week duidelijkheid te krijgen over de bouw. De beoogde bewoners zijn voorlopig vanwege contractuele verplichtingen elders gehuisvest.Volgens Jan Benschop, directeur van Duwo, is het verminderde woningaanbod te wijten aan factoren als de koppelingswet en het verdwijnen van de hypotheekrenteaftrek op een tweede huis. De vergroting van de vraag naar woningen is onder andere het gevolg van de toename van het aantal buitenlandse studenten. Benschop benadrukt echter dat niet alleen de TU, maar ook andere onderwijsinstellingen als InHolland en de TH Rijswijk veel studenten trekken. InHolland start in september met maar liefst vijf nieuwe opleidingen in Delft.Aan langetermijnoplossingen wordt volop gewerkt. Zo biedt het TU-noordgebied straks onderdak aan 1250 studenten. Daarnaast komt er woongelegenheid in het TU-middengedeelte en kan, door het naderende vertrek van de lijmfabriek aan de Rotterdamseweg, wellicht een derde woontoren aan de Balthasar van der Polweg worden gerealiseerd.Ook de overheid werkt aan een actieplan. Het ministerie van Vrom onderzoekt of leegstaande asielzoekerscentra kunnen worden gebruikt als huisvesting voor studenten. De burgemeester van De Lier, waar sinds kort een asielzoekerscentrum leeg staat, heeft echter al aangegeven dat hij niet zal meewerken aan huisvesting van studenten op de vrijgekomen locatie.Essentieel bij een snelle aanpak van de woningnood is ook het initiatief van de gemeente en de TU. Vooralsnog ligt het lot van de eerste kortetermijnoplossing, de spaceboxes, in handen van de gemeente. (CvdB)

De woningnood onder Delftse studenten is dit jaar opnieuw toegenomen en zal naar verwachting blijven groeien. Er is nog meer vraag, en nog minder aanbod.Huisvester Duwo heeft weliswaar veel plannen voor uitbreiding van het woningaanbod, maar vooralsnog is de enige kortetermijnoplossing vertraagd. De omstreden ‘spaceboxes’ op de campus zouden per begin augustus onderdak bieden aan 234 buitenlandse studenten, maar door bezwaar van omwonenden is de bouw uitgesteld. Duwo verwacht deze week duidelijkheid te krijgen over de bouw. De beoogde bewoners zijn voorlopig vanwege contractuele verplichtingen elders gehuisvest.Volgens Jan Benschop, directeur van Duwo, is het verminderde woningaanbod te wijten aan factoren als de koppelingswet en het verdwijnen van de hypotheekrenteaftrek op een tweede huis. De vergroting van de vraag naar woningen is onder andere het gevolg van de toename van het aantal buitenlandse studenten. Benschop benadrukt echter dat niet alleen de TU, maar ook andere onderwijsinstellingen als InHolland en de TH Rijswijk veel studenten trekken. InHolland start in september met maar liefst vijf nieuwe opleidingen in Delft.Aan langetermijnoplossingen wordt volop gewerkt. Zo biedt het TU-noordgebied straks onderdak aan 1250 studenten. Daarnaast komt er woongelegenheid in het TU-middengedeelte en kan, door het naderende vertrek van de lijmfabriek aan de Rotterdamseweg, wellicht een derde woontoren aan de Balthasar van der Polweg worden gerealiseerd.Ook de overheid werkt aan een actieplan. Het ministerie van Vrom onderzoekt of leegstaande asielzoekerscentra kunnen worden gebruikt als huisvesting voor studenten. De burgemeester van De Lier, waar sinds kort een asielzoekerscentrum leeg staat, heeft echter al aangegeven dat hij niet zal meewerken aan huisvesting van studenten op de vrijgekomen locatie.Essentieel bij een snelle aanpak van de woningnood is ook het initiatief van de gemeente en de TU. Vooralsnog ligt het lot van de eerste kortetermijnoplossing, de spaceboxes, in handen van de gemeente. (CvdB)