Overslaan en naar de inhoud gaan

Twijfels over clusterpartner Technische Wiskunde en Informatica heeft het eigen personeel gepolst over het gevoerde emancipatiebeleid en de cultuur op de faculteit.IntrospectieEen te hoge werkdruk, twijfel over de clustering met Elektro, maar een goede waardering door de directe omgeving.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een inventarisatie van cultuur- en emancipatiezaken onder het personeel. Afgelopen maandag werd het rapport 'TWI onder de loep' overhandigd aan ITS-decaan Van Katwijk.Bijna veertig procent van de TWI-werknemers vindt de werkdruk te hoog. Dat komt vooral omdat vertrekkende collega's niet worden vervangen, terwijl de taken wel blijven bestaan. Ook brengen de MUB- en MOD-processen veel extra werk met zich mee. Toch zegt meer dan driekwart van het personeel zich voldoende gewaardeerd te voelen op de werkplek.Het oordeel over de eigen organisatie is redelijk positief. Democratisch, open, informeel en sociaal zijn de steekwoorden, maar TWI is geen trendsetter.Als belangrijke belemmering voor het werkklimaat worden de slechte klimatologische omstandigheden in het gebouw voor Elektrotechniek genoemd. De verbetering daarvan is net van start gegaan.Over het samengaan met Elektrotechniek is het TWI-personeel niet onverdeeld positief. Slechts de helft zegt dit zinvol te vinden. Misschien komt dit doordat de officiële berichtgeving over het clusteringsproces te wensen overlaat. Ook een minder goede attitude ten aanzien van Elektro kan hieraan debet zijn: de clusterpartner zou hiërarchischer en minder open zijn dan de eigen subfaculteit.Van de 149 wp-functies bij TWI worden er slechts elf door vrouwen bezet. Binnen het OBP nemen vrouwen vooral de minstbetaalde banen in: 75 procent valt in de salarisschalen 1 tot en met 6. De toename van het aantal vrouwen verloopt volgens eigen zeggen niet vlot omdat er weinig mogelijkheden zijn om te werven. Het ontbreken van vacatures als gevolg van de reorganisaties zou een negatieve invloed hebben. Toch vindt iets meer dan de helft dat er voldoende draagvlak is voor het emancipatiebeleid voor vrouwen, meer dan voor allochtonen en gehandicapten.Opvallend is dat vooral mannen bij TWI vinden dat een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen een belangrijke meerwaarde zou kunnen betekenen voor de faculteit.

Technische Wiskunde en Informatica heeft het eigen personeel gepolst over het gevoerde emancipatiebeleid en de cultuur op de faculteit.IntrospectieEen te hoge werkdruk, twijfel over de clustering met Elektro, maar een goede waardering door de directe omgeving. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een inventarisatie van cultuur- en emancipatiezaken onder het personeel. Afgelopen maandag werd het rapport 'TWI onder de loep' overhandigd aan ITS-decaan Van Katwijk.Bijna veertig procent van de TWI-werknemers vindt de werkdruk te hoog. Dat komt vooral omdat vertrekkende collega's niet worden vervangen, terwijl de taken wel blijven bestaan. Ook brengen de MUB- en MOD-processen veel extra werk met zich mee. Toch zegt meer dan driekwart van het personeel zich voldoende gewaardeerd te voelen op de werkplek.Het oordeel over de eigen organisatie is redelijk positief. Democratisch, open, informeel en sociaal zijn de steekwoorden, maar TWI is geen trendsetter.Als belangrijke belemmering voor het werkklimaat worden de slechte klimatologische omstandigheden in het gebouw voor Elektrotechniek genoemd. De verbetering daarvan is net van start gegaan.Over het samengaan met Elektrotechniek is het TWI-personeel niet onverdeeld positief. Slechts de helft zegt dit zinvol te vinden. Misschien komt dit doordat de officiële berichtgeving over het clusteringsproces te wensen overlaat. Ook een minder goede attitude ten aanzien van Elektro kan hieraan debet zijn: de clusterpartner zou hiërarchischer en minder open zijn dan de eigen subfaculteit.Van de 149 wp-functies bij TWI worden er slechts elf door vrouwen bezet. Binnen het OBP nemen vrouwen vooral de minstbetaalde banen in: 75 procent valt in de salarisschalen 1 tot en met 6. De toename van het aantal vrouwen verloopt volgens eigen zeggen niet vlot omdat er weinig mogelijkheden zijn om te werven. Het ontbreken van vacatures als gevolg van de reorganisaties zou een negatieve invloed hebben. Toch vindt iets meer dan de helft dat er voldoende draagvlak is voor het emancipatiebeleid voor vrouwen, meer dan voor allochtonen en gehandicapten.Opvallend is dat vooral mannen bij TWI vinden dat een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen een belangrijke meerwaarde zou kunnen betekenen voor de faculteit.

Omstreden Pieter Duisenberg wil kritiek wegnemen

Ik heb nu een andere rol, zegt voormalig VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg tegen zijn critici. Voor het eerst reageert hij in dit interview op de commotie rond zijn benoeming als voorzitter van universiteitenvereniging VSNU.

Lees het artikel

Delft serveert

Nog geen plannen voor het eten? Ga naar het Sint Agathaplein, daar is dit weekend het jaarlijkse foodfestival Delft Serveert.

Lees het artikel

Advies voor studenten

Columnist Kim-Lan Jong Baw heeft advies: "Doe alleen wat je moet en wilt doen. And make it count." Lees nu haar hele column.

Lees het artikel

Proteus ontwikkelt bewegende roeibak

De bakken die nu bij Proteus langs de Schie staan, lopen vol als er een vrachtschip snel langs vaart. Tijd voor een nieuw soort roeibak.

Lees het artikel

[Blog#2] Zeeleeuwen en taalproblemen

Wat beleefden onze Delta Lab-studenten deze week in Chili? Lees erover in hun tweede blog.

Lees het artikel

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe