Universiteiten doen soms alsof ze studenten mogen selecteren, stelde de Keuzegids Universiteiten gisteren. Maar de Tilburgse opleiding global law kijkt er heel anders tegenaan.

Is er inderdaad sprake van nepselectie bij de opleiding global law, zoals de Keuzegids meent? Zelf spreekt de opleiding dat tegen. En mocht het er toch op lijken, dan is dat in het belang van studenten, meent vice-decaan Reinout Wibier.

Volgens de website moeten studiekiezers voor deze juridische opleiding aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld op hun eindexamen minimaal een zeven gemiddeld staan. "Zit je hier nèt onder? Aanmelden mag altijd en we zullen jouw aanmelding serieus behandelen."

Zou u studenten graag willen selecteren?

"Misschien is dat wel zo. Maar dat mag niet, dus dat doen we ook niet. Ik vind dat er bij ons absoluut geen sprake is van nepselectie. Het is eerder een service aan de student. Het is moeilijk om te weten of een studie bij je past. Dat onderzoeken we in een matching-proces."

Waarom wilt u liever selecteren?

"De ervaring leert gewoon dat je een goede kans maakt om de studie te voltooien als je aan de criteria voldoet. Anders heb je het lastiger."

Doet u expres alsof de matchingprocedure een selectie is?

"We gaan zo ver mogelijk als we kunnen om studenten goed voor te bereiden op wat hun te wachten staat. We kunnen het advies geven dat het een uitstekende opleiding voor iemand is, of juist dat de opleiding niet helemaal bij hun talent en voorkeuren past."

Denkt u dat iedereen van tevoren snapt dat het slechts om een advies gaat?

"Van tevoren misschien niet, maar wie deze studie echt wil kiezen, laat zich heus niet afschrikken. De vraag is eigenlijk of studenten misleid worden, en ik vind van niet. Ze gaan de procedure in en kunnen al hun vragen stellen. Bovendien maken we tijdens het interview heel duidelijk dat het om een advies gaat."

Maar dat geldt niet voor iedereen.

"Het is dan ook een advies. Het kan zijn dat een student bij een matching zijn dag niet heeft of er dankzij de matching achter komt dat hij zijn houding moet veranderen. Maar over de hele linie is het zo dat studenten bij een positief advies significant meer kans maken om de studie te voltooien."