Zonnepaneel
Solar-powered e-bike charging station op de campus.

De gemeenteraad kan een grote rol spelen bij het verduurzamen van Delft.

Bijna alle partijen willen een duurzamer Delft, met name Stip, GroenLinks, D66 en PvdA. Onafhankelijk Delft is de enige partij die duurzaamheid niet noemt in haar verkiezingsprogramma. VVD, Stip, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA zijn voor standaard duurzame nieuwbouw. D66 wil oude gebouwen energieneutraal laten ombouwen, en met subsidies duurzame initiatieven zoals zonnepanelen of isolatie, stimuleren. VVD wil duurzame initiatieven juist niet subsidiëren, maar in plaats daarvan innovaties op het gebied van duurzaamheid toepassen in Delft. Stadsbelangen Delft wil energiebesparing stimuleren en het gebruik van alternatieve energiebronnen aanmoedigen. VVD en CDA willen toewerken naar een circulaire economie, ChristenUnie, D66 en PvdA vinden dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en moet draaien op duurzame energie. Alle partijen zijn voorstander van meer en beter onderhouden groen. Onder andere PvdA en VVD willen minder steen in Delft.

Meer informatie over het debat