Overwerk-foto van Pixabay

De protestgroep WOinActie stapt op 20 december naar de Arbeidsinspectie om collectief aangifte te doen van het vele overwerk dat wetenschappers doen.

De protestgroep inventariseert momenteel de omvang en gevolgen van de vele extra uren die wetenschappers draaien. De Arbeidsinspectie kan binnenkort veel werk verwachten, waarschuwt de Leidse hoogleraar Remco Breuker op Twitter.
Als één van de aanjagers van WOinActie roept hij zijn collega’s op een
formulier in te vullen, zodat de protestgroep een goed beeld krijgt van de omvang van het overwerk, wat daarvan de oorzaak is en wat voor gevolgen dit heeft voor hun privéleven of gezondheid.

Rek is eruit
Het is niet de eerste – en ook niet de laatste – actie die de protestbeweging op touw zet. Eerder organiseerde ze al een ‘witte staking’, waarin wetenschappers weigerden overuren te werken. Mailtjes werden beantwoord met een automatisch bericht: we hebben het te druk om snel te reageren.

Breuker kondigde de plannen in september al aan. Wellicht stoppen ze binnenkort ook met lesgeven en nakijken, opperde hij. Dan kunnen studenten niet meer afstuderen. De actiegroep wil onderstrepen dat de rek er helemaal uit is bij het wetenschappelijk personeel. Ze eist dan ook een miljard euro van minister Van Engelshoven voor het hoger onderwijs en onderzoek.
Van Engelshoven gaf begin deze week toe dat er meer geld nodig is, maar zegt dat nu niet op de plank te hebben liggen.

HOP, Melanie Zierse