Maatregelen van universiteiten om de werkdruk te verlagen hebben nog weinig uitgehaald, staat in een nieuw onderzoek van de vakbonden.
De plannen die universiteiten maakten om de druk te verlichten, hebben volgens geënquêteerden nog weinig effect. (Foto: Wikimedia Commons)

Maatregelen van universiteiten om de werkdruk te verlagen, hebben nog weinig uitgehaald, staat in een nieuw onderzoek van de vakbonden.

Na een eerste meting in 2016 heeft FNV Onderwijs en Onderzoek, dit keer samen met vakbond Vawo, ruim 1100 medewerkers van universiteiten bevraagd. Nog altijd 67 procent van hen ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. De wetenschappers onder hen vaker (76 procent) dan het ondersteunende personeel (50 procent).
Van alle ondervraagden denkt 71 procent dat de hoeveelheid werk de afgelopen twee jaar is toegenomen; 65 procent heeft vanwege de werkdruk weleens overwogen om van baan te veranderen.

TU Delft plan per faculteit
In de cao Universiteiten spraken vakbonden FNV en VAWO in 2017 met de VSNU af dat alle universiteiten voor het einde van dat jaar met een plan van aanpak zouden komen om de werkdruk te verlagen.
“Omdat werkzaamheden aan de TU sterk verschillen, is per faculteit een plan gemaakt”, weet or-lid Erik Louw. “Daarnaast bestaan er algemene richtlijnen voor de TU, het zes punten Plan van Aanpak.

Weinig effect 
Toch hebben de plannen die de universiteiten maakten om de druk te verlichten weinig effect volgens de geënquêteerden. Waar al maatregelen zijn genomen, oordeelt 62 procent dat de werkdruk gelijk is gebleven en zegt 29 procent zelfs dat deze verder is gestegen.
Volgens woordvoerder Marijtje Jongsma van de Vawo komt dat doordat de universiteiten “simpelweg te weinig medewerkers hebben om al het werk naar behoren uit te voeren”. Ook Louw herkent de cijfers en ziet dit vooral terug bij tenure trackers. “Zij hebben slechts vier of vijf jaar de tijd om zichzelf te bewijzen en moeten presteren.”

Landelijke onderwijsstaking 
FNV en VAWO eisen, samen met actiegroep WOinActie, 1,15 miljard euro extra investeringen van minister Van Engelshoven. Ook willen ze dat de zogeheten doelmatigheidskorting van tafel gaat en dat er meer geld gaat naar de eerste geldstroom voor onderzoek. Universiteitsmedewerkers voeren deze week actie en doen vrijdag mee aan de landelijke onderwijsstaking.

HOP, Hein Cuppen / Delta, Marjolein van der Veldt