Overslaan en naar de inhoud gaan
Delta TU Delft instroom
Dit jaar schreven 8.829 studenten zich in voor een opleiding aan de TU Delft. (Foto: Owee-commissie 2018)

De instroomcijfers van de TU Delft zijn bekend. Hoeveel studenten schreven zich in bij welke studie en hoe was dat in vergelijking met eerdere jaren? De feiten op een rij.

Al eerder berichtte Delta over het aantal nieuwe aanmeldingen bij de TU. Dit ging nog niet over de inschrijvingen, want zo’n één op de drie aanmelders besluit uiteindelijk toch niet in Delft te komen studeren. De cijfers in dit artikel gaan over de aantallen afgeronde inschrijvingen aan de TU: studenten die daadwerkelijk de studie zijn gaan volgen.

Zoals verwacht valt meteen de groei bij technische informatica op. 864 studenten schreven zich bij de studie in. 786 van hen zijn studenten die voor het eerst aan de TU studeren, de rest is bijvoorbeeld studieswitcher of volgt al een andere hoofdopleiding aan de TU. Het aantal inschrijvingen bij technische informatica is hiermee verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, toen in totaal 433 studenten zich inschreven.

60% meer bachelorinschrijvingen bij EWI
Niet alleen technische informatica groeit, ook technische wiskunde had met 212 inschrijvingen dit jaar 28% meer eerstejaars dan in 2017. Het totale aantal inschrijvingen bij de bachelorstudies van EWI is 60% hoger dan vorig jaar. TBM heeft 26% meer bachelorinschrijvingen dan vorig jaar: 307 studenten meldden zich aan voor de technische bestuurskunde. Ook de masteropleidingen van de faculteit TBM groeiden, in totaal met 25% ten opzichte van vorig jaar.

Technische aardwetenschappen blijkt aan populariteit te hebben ingeboet. De studie heeft met 47 nieuwe inschrijvingen bijna de helft minder eerstejaars dan in 2017. Ook bij de bachelor bouwkunde is een afname zichtbaar, daar schreven 381 studenten zich in, wat 21% minder is dan vorig jaar. Voor de masters van de faculteit Bouwkunde schreven zich juist 10% meer studenten in dan vorig jaar.

Electrical engineering zag een kleine daling van 11% in het aantal inschrijvingen, terwijl life science and technology dit jaar 13% meer inschrijvingen had dan vorig jaar. De in 2015 nieuw begonnen master nanobiology had met 31 nieuwe studenten bijna twee keer zoveel inschrijvingen als in 2017.

In totaal ontving de TU 8.829 nieuwe inschrijvingen, waarvan 5.721 voor het eerst aan de TU studeren. De rest behoort tot de groep switchers (die van een andere opleiding aan de TU komen), neveninschrijvingen (die nog een andere hoofdopleiding aan de TU volgen) doorstromers (studenten die al een bachelor aan de TU hebben gevolgd en zich nu inschrijven voor een master) of de groep die geen collegegeld aan de TU betalen omdat ze dit elders al doen.

Vrouwen en internationals
Onder de nieuwe inschrijvingen zijn 1.792 vrouwen. 1.141 van hen zijn eerstejaars bachelorstudent, 613 eerstejaars masterstudent en 38 vrouwen zijn aan een schakeljaar begonnen. Het aantal internationals dat zich dit jaar heeft ingeschreven is weer hoger dan vorig jaar: 2.074 studenten uit het buitenland begonnen dit jaar een studie bij de TU. Het grootste deel van hen, zo’n 65%, is masterstudent. 57% van alle internationale inschrijvingen komt van EER-studenten, 43% is van buiten de EER (EER is Europese Economische Ruimte, dit zijn de 28 landen van de Euopese Unie En Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe