Joe the goat farmer

De fondsenwerving aan de TU Delft is in handen van het Universiteitsfonds Delft. Delta vroeg Evelyne Esveld, directeur Universiteitsfonds Delft, om meer informatie.

Zoals ook in het FD-artikel staat, hebben we in 2017 ongeveer 1,7 miljoen euro aan nieuwe contracten voor donaties (vaak meerjarige contracten) afgesloten. Dit betreft donaties van alumni, particulieren, instellingen en bedrijven. Deze zijn bedoeld om de talentontwikkeling en het onderzoek en onderwijs van de TU Delft kracht bij te zetten. Een recent voorbeeld waar veel alumni aan hebben bijgedragen is het onderzoek naar bacteriofagen, de natuurlijke vijand van bacteriën en een mogelijk alternatief voor antibiotica. Met behulp van donaties wordt het onderzoek versneld en wordt op dit moment de eerste fagenbank in Nederland opgebouwd. Ook hebben alumni van EWI en IO hun betrokkenheid getoond door mee te doen aan het realiseren van specifieke projecten of het versnellen van een specifiek onderzoeksgebied. Bij IO betrof het de ontwikkeling van de Fizzy robotbal voor het Prinses Maxima Centrum. En bij EWI ging het om een bijzonder afstudeerproject om een prototype te ontwikkelen voor de virtual referee; met de inzet van sensoren, slimme algoritmes en berekeningen wordt de voetbalscheidsrechter geholpen de juiste beslissing te nemen. 

Overigens werft het Universiteitsfonds niet alleen voor onderzoek. Het fonds financiert ook onderwijsontwikkeling. Denk aan de financiering van een mooc (online onderwijs), de financiering van scholarships, beurzen en prijzen. Zo is zojuist een mooc over packaging, volledig gefinancierd door de Stichting Verpakking en Milieu gemaakt en gelanceerd door de Education School. De mooc Zero Energy Building Design, ook gefinancierd door donaties, is op dit moment in voorbereiding. Ook zijn er donaties voor specifieke projecten via crowdfunding op www.supporttudelft.nl.

Naast bedrijven en fondsen en instellingen is er sprake van een groot aantal individuele donateurs. Dit jaar hebben al ruim 1500 particulieren een donatie gedaan. Dat zijn alumni, maar ook andere betrokkenen. Het is de taak van het Universiteitsfonds om deze ‘vierde geldstroom’ verder door te ontwikkelen.”