Vrouwenhand met telefoon in haar hand achter laptop

Uit nieuwe cijfers blijkt dat de telefonische bereikbaarheid van de Dienst Uitvoering Onderwijs flink verbeterd is naar drie minuten.

In 2017 hingen studenten in september gemiddeld nog 13 minuten in de wacht en in 2018 bijna 28. Daarmee lijkt de voor 2019 afgesproken nieuwe wachtnorm van 8 minuten ruimschoots te worden gehaald.

Minder vragen
Verder zegt DUO steeds minder vragen van (oud-)studenten binnen te krijgen via telefoon, e-mail en sociale media. Dat zou te danken zijn aan het nieuwe ict-systeem dat in het voorjaar van 2018 ingevoerd werd. Na de nodige startproblemen die tot de recordwachttijden in de zomer van 2018 leidden, begint dat nu zijn vruchten af te werpen. Studenten kunnen online meer dingen zelf regelen.

Deze zomer al was DUO hoopvol gestemd over het terugdringen van de wachttijden. Na klachten van onder anderen de Nationale Ombudsman en zware kritiek uit de Tweede Kamer, maakte minister Van Engelshoven 6,5 miljoen euro vrij voor de verbetering van de bereikbaarheid van DUO.

HOP, Hein Cuppen

HOP-Grafiek wachttijd DUO
© OCW