Na twee jaar vergaderen in het Engels schakelt de studentenraad weer over op het Nederlands. Waarom is dit?
(Foto: Dalia Madi)

Na twee jaar vergaderen in het Engels schakelt de studentenraad weer over op het Nederlands. Waarom is dit?

Read in English

Namens Lijst Bèta namen de afgelopen twee jaar internationale studenten Katharina Ertman (2018-2019) en Nima Salami (2019-2020) zitting in de studentenraad van de TU Delft. De voertaal werd Engels, zodat iedereen de vergaderingen kon volgen. Nu grijpt ze weer terug op het Nederlands.

Barrière
“We hebben gekeken hoe we de belangen van studenten het beste kunnen vertegenwoordigen en welke aspecten ons daarin belemmeren”, vertelt studentenraadsvoorzitter Job Vlak (Oras). “De hele studentenraad en ondersteunende medewerkers zouden beter functioneren als we in het Nederlands vergaderen.”
Toch vonden de studenten het geen gemakkelijk besluit. “Deze beslissing heeft invloed op alle studenten”, legt Eva Slingerland (Lijst Bèta) uit. “Iedereen heeft de mogelijkheid om de openbare overlegvergaderingen als toehoorder bij te wonen. Vergaderen wij in het Nederlands, dan wordt het moeilijker voor internationale studenten om het overleg te volgen.” Iets dat strookt met twee belangrijke pijlers van Lijst Bèta: internationalisering en inclusiviteit. “We willen er voor zorgen dat alle studenten kunnen meeluisteren”, aldus Slingerland.

Om de vergaderingen toegankelijk te houden voor niet-Nederlands sprekende studenten bedacht de studentenraad meerdere oplossingen. Vlak: “Zo versturen we de agenda en notulen in het Engels en vatten we ieder besproken punt kort samen in het Engels.”
Ook spraken de partijen af dat punten die expliciet over internationale studenten gaan, volledig in het Engels behandeld worden. Denk hierbij aan onderwerpen als collegegeld, diversiteit en inclusiviteit met betrekking tot internationale studenten.

Betrokkenheid
De eerste vergadering in het Nederlands vond 28 oktober plaats. Directe feedback vanuit de studentengemeenschap kreeg de studentenraad (nog) niet. “Dat toont aan dat de vergaderingen wat dat betreft nog te privé zijn voor een publieke vergadering van een publiek orgaan”, vindt Sam Vijlbrief (Lijst Bèta).
Daar ligt een flinke opgave, want hoe zorg je ervoor dat (internationale) studenten zich meer betrokken voelen bij de medezeggenschap? Beide partijen onderhouden daarom goed contact met de internationale gemeenschap, zodat zij weten wat er binnen hun community speelt. Slingerland: “Daarnaast doen we hard ons best om weer een internationale student op de lijst te krijgen, zodat die groep volgend jaar weer is vertegenwoordigd in de studentenraad.”

  • De studentenraad vergadert iedere maand met het college van bestuur. Deze vergadering zijn openbaar. Wil je een overleg bijwonen? Neem dan contact op met de studentenraad.