Student Rutger Broer vond dat er op de TU een debat moest komen over de energietransitie. Dinsdag 30 april is het zover. Waarom geeft hij ook een klimaatscepticus een podium?
Rutger Broer: "Ik weet dat er ook TU-studenten zijn die met klimaatsceptische ideeën spelen." (Foto: Marjolein van der Veldt)

Student Rutger Broer vond dat er op de TU een debat moest komen over de energietransitie. Dinsdag 30 april is het zover. Waarom geeft hij ook een klimaatscepticus een podium?

Read in English

Energietransitie en klimaat zijn voer voor hoogoplopende meningsverschillen, getuige de winst van zowel Forum voor Democratie als GroenLinks tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Klimaatmarsen of -stakingen zoals de  studentenstaking vandaag in Amsterdam zijn inmiddels een terugkerend ritueel. Student industrial ecology Rutger Broer vindt dat de TU zich in dit debat moet roeren. Daarom initieerde hij het Energy Transition Debate op dinsdagavond 30 april. Op het programma staan drie grote vragen centraal, zoals Broer ze noemt:

  • Waarom is de energietransitie nodig?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk (wie betaalt)?
  • Wat kan Europa doen?

Broer vormt met medestanders uit zes Delftse studieverenigingen de organisatie en strikte onder meer de rector magnificus, vier Europarlementariërs, Delftse klimaatwetenschappers én een klimaatscepticus voor het debat.

Wat heeft de winst van Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen te maken met dit debat?
“Het is niet de directe aanleiding – we waren al bezig met de organisatie – maar het bewijst wel dat veel mensen niet overtuigd zijn van de noodzaak van de energietransitie. Voor mij maakt dat duidelijk dat je de overgang van een samenleving gebaseerd op fossiele energie naar een samenleving die haar energie haalt uit hernieuwbare bronnen moet bespreken. Voor mijzelf staat het volledig buiten kijf dat dit nodig is om klimaatverandering tegen te gaan, dat we snel actie moeten nemen. Tegelijkertijd merk ik dat veel mensen om mij heen vragen hebben. Voordat ik me in dit onderwerp vastbeet, had ik niet altijd een antwoord op bepaalde kritiek. Valt er kritiek te uiten op statistische methodes binnen de klimaatwetenschap? Wegen de kosten op tegen de baten?  Als je je wat meer verdiept, zie je dat het een complex onderwerp is en dat sommige kritiek wel terecht is en andere volledig niet. Zonder context is daartussen differentiëren lastig.”

De eerste debatronde gaat over waarom we ons moeten bezighouden met de energietransitie. Dat staat aan de TU niet ter discussie. Waarom dan toch een debat?
“Er is inderdaad wetenschappelijke consensus, maar in de samenleving zet een grote groep mensen vraagtekens bij de mate van menselijke invloed op klimaatverandering en de vorm van de energietransitie. Binnen mijn familie en vriendengroep merk ik dat al. Gaat er iets mis in de communicatie of stellen mensen die vragen met een gegronde reden? Dat wil ik in het debat naar voren brengen.”

‘Ik zie dit niet als een droog wetenschappelijk congres, maar als het voeren van een maatschappelijke debat’

Je hebt voor het kritische geluid klimaatscepticus en TU-alumnus Theo Wolters uitgenodigd. Er zijn wetenschappers die zeggen: ik wil klimaatsceptici niet legitimeren door met ze in debat te gaan. Waarom vind jij dat dat wel moet?
“Ik zie dit niet als een droog wetenschappelijk congres, maar als het voeren van een maatschappelijke debat. In een debat kan het juist interessant zijn om een stem te horen die tegen de wetenschappelijke consensus ingaat. Ook mensen op de TU moeten begrijpen wat de andere perspectieven zijn en hoe daarmee om te gaan. Ik weet dat er ook TU-studenten zijn die met klimaatsceptische ideeën spelen. Mijn insteek is om een veelheid aan visies te laten zien. Door de bezoekers in aanraking te brengen met verschillende visies hoop ik te laten zien dat het een zeer complex onderwerp is.”

Zou een bezoeker zo niet het gevoel kunnen krijgen: het is zo complex, ik kan hier niks aan doen?
“Ik kan het gevoel van mensen niet sturen, maar wij vragen natuurlijk ook aan onze sprekers om te vertellen over mogelijke oplossingen. Er zijn pessimisten en optimisten. Misschien dat de eerste groep zich hierdoor meer in het onderwerp gaat verdiepen en dat de tweede groep denkt: ik moet hier iets aan doen. Dat laat ik aan de bezoeker zelf.”

Waarom kies je tijdens het debat ook voor het Europese perspectief?
“Er is in de klimaatdiscussie één grote dooddoener: we zijn als Nederland te klein om het energievraagstuk op te lossen. Maar als één van de grondleggers van de Europese Unie, de grootste markt van de wereld, kunnen we wél invloed uitoefenen. Er komen Europese verkiezingen aan en dus hebben we vier (kandidaat-)Europarlementariërs uitgenodigd om te bediscussiëren wat Europa zou kunnen doen; van D66, VVD, GroenLinks en de pan-Europese partij Volt.”

Jij hebt het initiatief voor dit debat genomen. Kunnen we daaruit opmaken dat je vindt dat de TU zelf niet genoeg doet?
“Ik heb het idee dat de TU meer kan doen. Binnen de eigen parochie preekt men wel, daarbuiten minder. Als veel mensen buiten de universiteit onzeker zijn over bevindingen van klimaatonderzoek en de noodzaak van de transitie geeft dit voor mij aan dat de wetenschap meer naar buiten moet treden.”

Kun je wel op tegen fact free politics?
“In een publiek debat staat vrijheid van meningsuiting centraal. Daar staat tegenover dat er best een respons mag komen als er onwaarheden worden verteld. Framing is een kunst, misschien kan de wetenschap daar nog iets van leren.”

Energy Transition Debate

  • Energy Transition Debate
  • Dinsdag 30 april, 19.30 uur – 22.00 uur
  • Senaatszaal Aula TU Delft
  • Toegang gratis
  • Organisatie: Delft Sustainability Energy Association, Green Office TU Delft, TU Delft Energy Club, Centre for Sustainability Students, IESA Shift, Mijnbouwkundige Vereeniging, Studium Generale.