In Jorwerd waaide afgelopen zondag een 32 meter hoge windmolen om. Het waaide flink, maar niet extreem. Hoe kan zoiets gebeuren vroeg TU Delta aan prof. Milan Veljkovic?
Omgewaaide windmolen bij Jorwerd. (Foto: Omrop Fryslan)

In Jorwerd waaide afgelopen zondag een 32 meter hoge windmolen om. Het waaide flink, maar niet extreem. Hoe kan zoiets gebeuren vroeg TU Delta aan prof. Milan Veljkovic?

Rond 7 uur ’s avonds lag de mast van de windturbine opeens over de weg, liet Omrop Fryslan weten. Code geel was van kracht, maar de brandweer vond het wel meevallen: “Zo hard waait het nou ook weer niet.”

TU Delta belde met prof. Milan Veljkovic, hoogleraar steel & composite structures bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Veljkovic zit voor een conferentie in Singapore en had alleen foto- en videomateriaal op de site van Omrop Frsylan ter beschikking. Onder dat voorbehoud wil hij wel vertellen wat hem opvalt.

De flens aan de onderkant van de mast is waarschijnlijk losgeraakt van de betonnen fundering, constateert Veljkovic. Die verbinding wordt gemaakt met een groot aantal bouten van voldoende diameter op voorspanning rondom de omtrek van de onderste flens. Daar lijkt in dit geval iets fout te zijn gegaan.

“Als de molen 10-20 jaar oud is, ligt het aan gebrekkig onderhoud. Als de molen recentelijk is geïnstalleerd, dan is die installatie slecht uitgevoerd”, observeert de professor op afstand.

Gebeurt dit vaker? Als windturbinetorens falen, komt dat volgens Veljkovic meestal door een slechte verbinding tussen de gestapelde segmenten. Dat een mast losraakt van z’n fundament is zeldzaam.

Ook kan een fundament losraken uit de bodem als de verankering ondeugdelijk is, maar dat gebeurt nog minder vaak.