Waar komen studenten op af?

De TU wil bezuinigen. Daartoe worden allerlei plannen ontwikkeld. Een van die plannen is: er moeten mensen weg. Als we oudere mensen ontslaan, kunnen we nieuwe, jonge, goede, knappe, goedkope onderzoekers aantrekken.

Dat was een van de argumenten die ik heb gehoord. Maar welke briljante, jonge mensen willen werken voor een bedrijf dat zo met zijn oude getrouwe medewerkers omgaat?Verder is gebleken uit onderzoek dat de werkdruk voor de achterblijvers na een reorganisatie zó toeneemt dat die voor veel medewerkers te hoog wordt. Het ziekteverzuim stijgt en de motivatie daalt. Ik vraag me af of we op deze manier niet helemaal verkeerd bezig zijn.Als we nu allemaal eens meer ons best doen om meer studenten en derde-geldstroomprojecten te krijgen. Om de studenten die we hebben ook te behouden, door onze colleges goed voor te bereiden en op tijd de diktaten klaar te hebben. Door goede colleges te geven die leuk zijn voor studenten, en die ook nog verstaanbaar zijn. Als we medewerkers hebben met plezier in hun werk, en dat ook uitstralen. En professoren met tijd voor hun studenten en vernieuwend onderzoek. Niet professoren die al hun tijd verdoen met vergaderen, om aan alle DIOCs en andere projecten mee te kunnen doen om aan eerste-geldstroomgeld te komen.Dáár komen nieuwe studenten op af, en niet op verhalen over bezuinigingen in de krant.Technische Natuurkunde

De TU wil bezuinigen. Daartoe worden allerlei plannen ontwikkeld. Een van die plannen is: er moeten mensen weg. Als we oudere mensen ontslaan, kunnen we nieuwe, jonge, goede, knappe, goedkope onderzoekers aantrekken. Dat was een van de argumenten die ik heb gehoord. Maar welke briljante, jonge mensen willen werken voor een bedrijf dat zo met zijn oude getrouwe medewerkers omgaat?Verder is gebleken uit onderzoek dat de werkdruk voor de achterblijvers na een reorganisatie zó toeneemt dat die voor veel medewerkers te hoog wordt. Het ziekteverzuim stijgt en de motivatie daalt. Ik vraag me af of we op deze manier niet helemaal verkeerd bezig zijn.Als we nu allemaal eens meer ons best doen om meer studenten en derde-geldstroomprojecten te krijgen. Om de studenten die we hebben ook te behouden, door onze colleges goed voor te bereiden en op tijd de diktaten klaar te hebben. Door goede colleges te geven die leuk zijn voor studenten, en die ook nog verstaanbaar zijn. Als we medewerkers hebben met plezier in hun werk, en dat ook uitstralen. En professoren met tijd voor hun studenten en vernieuwend onderzoek. Niet professoren die al hun tijd verdoen met vergaderen, om aan alle DIOCs en andere projecten mee te kunnen doen om aan eerste-geldstroomgeld te komen.Dáár komen nieuwe studenten op af, en niet op verhalen over bezuinigingen in de krant.Technische Natuurkunde