De Vrije Universiteit gaat voortaan bij elke ontslagronde kijken of de betrokkenen wel eerlijk worden behandeld. Zo wil het bestuur nieuwe beschuldigingen van leeftijdsdiscriminatie voorkomen.

Afgelopen mei werden er 37 medewerkers ontslagen bij de faculteit Aard- en Levenswetenschappen. De meeste van hen waren oudere en dus duurdere werknemers. Het College voor de Rechten van de Mens vond dat discriminatie.

De VU legde dat oordeel naast zich neer, maar betreurt nu de gang van zaken. "De manier waarop de betrokken medewerkers en de universiteit naar aanleiding van het oordeel tegenover elkaar zijn komen te staan, past niet bij wie wij als Vrije Universiteit zijn", staat in een gezamenlijke verklaring van medewerkers en bestuur.

De laatste maanden zijn er daarom met twaalf betrokkenen "passende afspraken" gemaakt. Volgens universiteitsblad Advalvas mogen zij echter niet over deze afspraken praten.

De VU zegt in de verklaring "lessen te willen trekken uit de gang van zaken" en wil voortaan bij iedere reorganisatie toetsen of er geen sprake is van ongelijke behandeling.