Klimaatactivisten luisteren naar een toespraak. Een vrouw heeft een arm geslagen om een andere vrouw, die een jas van Scientist Rebellion draagt
Ook op de campus van de TU Delft wordt de laatste tijd gedemonstreerd door actiegroepen Scientist Rebellion en End Fossil. Hier bij de Delftse Bedrijvendagen in februari 2023. (Foto: Nikita Ham)

De Vrije Universiteit Amsterdam wil niet langer samenwerken met bedrijven in de fossiele-energiesector die zich niet houden aan het Klimaatakkoord.

Read in English

De VU werkt graag samen met partners die “aantoonbaar transparant zijn over, en aanspreekbaar op, hun inzet voor de energietransitie”. Bedrijven in de fossiele-energiesector schieten op dat punt vaak tekort, meldt ze in een persbericht.

De universiteit wil daarom alleen nog nieuwe onderzoeksprojecten aangaan met bedrijven die zich “op korte termijn, aantoonbaar committeren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs”.

Ook richt de VU een landelijk platform op om samen met bestuurders, werknemers, aandeelhouders en toezichthouders een “brede, kritische en constructieve dialoog te starten”. Ze wil daar ook andere universiteiten bij betrekken.

‘Tweede in de wereld’
Scientist
Rebellion, een klimaatactiegroep van wetenschappers, is blij met het nieuws en stelt dat de VU, na de Amerikaanse Princeton Universiteit, de eerste universiteit ter wereld is die de banden met de fossiele energiesector op deze manier verbreekt.

‘Ik ben trots om op de VU te werken’

“Na jarenlang actievoeren doet de VU wat nodig is”, zegt actievoerder en docent milieugeografie Niels Debonne. “Ze heeft nu nog meer recht op de titel van duurzaamste universiteit van Nederland en ik ben trots om hier te werken.”

Maar hij is waakzaam. “We moeten de universiteit eraan blijven herinneren dat ze dit voornemen ook echt waarmaakt en dat de fossiele bedrijven met wie ze wel blijft samenwerken hun uitstoot ook echt binnen enkele jaren drastisch hebben verminderd”, aldus Debonne.  

De VU verbreekt de lopende samenwerking met fossiele bedrijven niet. Promovendi mogen er hun onderzoek afronden. Er zijn in totaal drie onderzoeksprojecten met Shell en één met een ander fossiel bedrijf, zegt een woordvoerder. Wanneer die eindigen is onbekend, maar bij een eventueel besluit tot verlenging zullen de nieuwe voorwaarden gelden.

TU Delft
Ook andere Nederlandse universiteiten houden hun samenwerking met vervuilende fossiele bedrijven tegen het licht. De
Universiteit van Amsterdam kondigde in februari aan dat het voorlopig geen nieuwe samenwerking wil met Shell. Op de TU Delft wordt de laatste maanden actie gevoerd door klimaatactivisten van End Fossil en Scientist Rebellion. Dat leidde tot een
‘beraadslaging’ over de toekomst van de samenwerking met fossiele bedrijven.

Overigens wil dat niet zeggen dat de TU voornemens is soortgelijke stappen te nemen als de VU. In december was vice-rector Rob Mudde nog heel duidelijk“We zullen niet alle banden met de fossiele industrie verbreken. We werken juist met deze bedrijven samen om de energietransitie te versnellen.” Wel zegde hij toe transparanter te zullen zijn over over het totale bedrag aan fossiele onderzoekssubsidies dat de universiteit ontvangt. De kans is groot dat dat meer is dan wat de VU op de balans heeft staan.

HOP, Peer van Tetterode/Delta, Saskia Bonger