De Delftse studentenvakbond VSSD heeft een nieuw stelsel voor studiefinanciering aan rector Blaauwendraad aangeboden.In de plannen van de VSSD, het 'Delftse Stelsel' genoemd, wordt het collegegeld afgeschaft.

,,Dat is niets meer dan het nutteloos rondpompen van geld‘', zei VSSD-voorzitter Kees Berkhout afgelopen vrijdag bij de overhandiging van het stelsel aan Blaauwendraad.Hij stelde dat de nieuwe studiefinanciering bekostigd moet worden door de overheid (33 procent van het totale budget), een ouderlijke bijdrage, maar ook voor een deel door de student zelf. Om de eigen bijdrage te kunnen opbrengen moeten studenten volgens de VSSD gemiddeld een dag per week werken.Daarom - en bestuurswerk te kunnen verrichten of te veranderen van studie - wordt er een jaarlijkse prestatienorm van tachtig procent voorgesteld. Is deze norm na afloop van de studie niet gehaald, dan betaalt de student niet alles terug, maar een bedrag dat evenredig is aan het aantal te weinig gehaalde studiepunten.De duur van de studiefinanciering moet, als gevolg van de nieuwe prestatienorm, gesteld worden op 1,25 keer de cursusduur, dus zes jaar en drie maanden voor een Delftenaar. Na die periode moet het mogelijk zijn om geld te lenen, maar dan mag de instelling wel collegegeld heffen. Het Delftse Stelsel zou niet meer hoeven kosten dan het huidige.Het huidige stelsel van studiefinanciering kent zoveel bezwaren dat de Tweede Kamer vorig jaar de commissie-Hermans installeerde, die binnenkort aanbevelingen moet doen voor een nieuw stelsel. Rector Blaauwendraad, die zitting heeft in de Strategische Werkgroep Studiefinanciering van de VSNU, noemde het huidige stelsel van studiefinanciering 'failliet'. Hoewel hij nog geen totaaloordeel kon vellen over de voorstellen van de VSSD, zei hij zich goed te kunnen vinden in de prestatienorm van 80 procent. Ook was hij het eens met het idee van een jaarlijkse inflatiecorrectie op de studiefinanciering. Afschaffing van het collegegeld ziet hij niet zitten: ,,Het collegegeld moet door de handen van de student gegaan zijn. Dan realiseert hij zich goed wat een studie kost. Ik vind het een belangrijk element dat de student een deel van de studie uit eigen middelen betaald heeft.'’

De Delftse studentenvakbond VSSD heeft een nieuw stelsel voor studiefinanciering aan rector Blaauwendraad aangeboden.In de plannen van de VSSD, het ‘Delftse Stelsel' genoemd, wordt het collegegeld afgeschaft. ,,Dat is niets meer dan het nutteloos rondpompen van geld'', zei VSSD-voorzitter Kees Berkhout afgelopen vrijdag bij de overhandiging van het stelsel aan Blaauwendraad.Hij stelde dat de nieuwe studiefinanciering bekostigd moet worden door de overheid (33 procent van het totale budget), een ouderlijke bijdrage, maar ook voor een deel door de student zelf. Om de eigen bijdrage te kunnen opbrengen moeten studenten volgens de VSSD gemiddeld een dag per week werken.Daarom - en bestuurswerk te kunnen verrichten of te veranderen van studie - wordt er een jaarlijkse prestatienorm van tachtig procent voorgesteld. Is deze norm na afloop van de studie niet gehaald, dan betaalt de student niet alles terug, maar een bedrag dat evenredig is aan het aantal te weinig gehaalde studiepunten.De duur van de studiefinanciering moet, als gevolg van de nieuwe prestatienorm, gesteld worden op 1,25 keer de cursusduur, dus zes jaar en drie maanden voor een Delftenaar. Na die periode moet het mogelijk zijn om geld te lenen, maar dan mag de instelling wel collegegeld heffen. Het Delftse Stelsel zou niet meer hoeven kosten dan het huidige.Het huidige stelsel van studiefinanciering kent zoveel bezwaren dat de Tweede Kamer vorig jaar de commissie-Hermans installeerde, die binnenkort aanbevelingen moet doen voor een nieuw stelsel. Rector Blaauwendraad, die zitting heeft in de Strategische Werkgroep Studiefinanciering van de VSNU, noemde het huidige stelsel van studiefinanciering 'failliet'. Hoewel hij nog geen totaaloordeel kon vellen over de voorstellen van de VSSD, zei hij zich goed te kunnen vinden in de prestatienorm van 80 procent. Ook was hij het eens met het idee van een jaarlijkse inflatiecorrectie op de studiefinanciering. Afschaffing van het collegegeld ziet hij niet zitten: ,,Het collegegeld moet door de handen van de student gegaan zijn. Dan realiseert hij zich goed wat een studie kost. Ik vind het een belangrijk element dat de student een deel van de studie uit eigen middelen betaald heeft.'’