Flexstuderen voorlopig niet mogelijk op TU. (Foto: Marjolein van der Veldt)
Flexstuderen voorlopig niet mogelijk op TU. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Per studiepunt betalen. De studentenraad van de TU Delft heeft wel oren naar flexstuderen. Het college van bestuur ziet echter de nodige obstakels.

De Universiteit van Amsterdam, Tilburg University, Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Utrecht testen momenteel de in 2017 uitgezette pilot flexstuderen, die studenten in staat stelt hun eigen studietempo te bepalen. De eerste resultaten zijn positief. Daarom stemde de ministerraad onlangs in met het voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het experiment open te stellen voor meer instellingen. Zij kunnen zich van 1 januari tot 1 maart 2019 aanmelden om deel te nemen aan de proef.

Flexstuderen is praktisch voor voltijdstudenten die naast hun studie bijvoorbeeld een baan hebben, mantelzorger zijn of vanwege gezondheidsredenen een ander studietempo hanteren.

‘Easier said, than done’

De studentenraad van de TU Delft wil graag dat Delft aansluit bij de pilot en stuurde het college van bestuur (cvb) een brief. Cvb-lid Rob Mudde staat positief tegenover flexstuderen maar noemt het tegelijkertijd easier said, than done. Mudde ziet de nodige organisatorische uitdagingen, ondermeer voor ondersteunende diensten. “Wat betekent het bijvoorbeeld voor de roosters? Weet een docent straks nog wie hij voor zich krijgt?”

Mart van de Ven, vanuit de studentenraad verantwoordelijk voor dit agendapunt, ziet de pilot vooral als verkenning van opties. “We willen ons in eerste instantie richten op de acceptatie van het concept en het vervolgens verder uitwerken.” Hij wijst op de succesverhalen van andere instellingen. “Als zij zo positief zijn, dan zal het organisatorisch wel meevallen. Het gaat bovendien om een pilot, we willen het uitproberen bij een kleinere groep.”

Maar Mudde vindt het te ingewikkeld en te kort dag. “Ik ben niet van plan om dit onder tijdsdruk over de schutting te kieperen. Het moet wel passen. Laat andere universiteiten het uitzoeken. We hoeven niet aan alles mee te doen.”

Het voorstel van de studentenraad voor deelname van de TU Delft aan de pilot flexstuderen, lijkt hiermee voorlopig van de baan.