Het gezamenlijke virtual reality lab van de faculteiten TNW en EWI opende vrijdag haar deuren. Gedreven onderzoekers gaven een beeld van de mogelijkheden.

Onderzoekers van de faculteit EWI (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) doen onderzoek naar nieuwe virtual reality (vr)-applicaties, onderzoekers van bijvoorbeeld Technische Natuurwetenschappen (TNW) zijn op zoek naar de beste vr-applicaties voor hun onderzoek. Dus ontwikkelen onderzoekers samen applicaties in het virtual reality lab, legde ir. Willem Post (afdeling computer graphics, EWI) vrijdag uit. "En het mooiste is natuurlijk als ze allebei over hun eigen onderzoek kunnen publiceren."Met geld van de TU en de afdeling computerfaciliteiten van wetenschapsfinancier NWO heeft het vijf jaar oude lab de faciliteiten vernieuwd. Zo zijn in het lab naast de virtual workbench drie virtual reality desktopsystemen te vinden, ontwikkeld in samenwerking met het Centrum Wiskunde en Informatica (CWI). Een nieuw stereosysteem (voor het driedimensionale beeld) zorgt voor een betere weergave, net als het gebruik van twee nieuwe beamers voor een fraaier in elkaar vloeiend linker- en rechterbeeld. Daarvoor moest de bezoeker natuurlijk wel een raar 3D-brilletje opzetten: af en toe leek het lab wel het decor voor een reúnie van tien verschillende new wave-bands.Tijdens het symposium dat aan de opening voorafging, lieten onderzoekers zien hoe virtual reality een rol kon spelen bij zaken als het bestuderen van het gedrag van proteïnen en het in kaart brengen van de risico‘s op een overstroming in binnen- en buitenland. Prof.dr.ir. Guus Stelling (hoofd van de sectie vloeistofmechanica, CiTG) vertelde dat in Nederland de kans op overstromingen veel groter is dan men bij het 'dimensioneren' van dammen aanneemt. "Met veel risicofactoren wordt geen rekening gehouden." Hij wees op onvermoede kwetsbaarheden van de Maaslandkering die door onderzoek aan het licht waren gebracht. "Rijkswaterstaat is daar enorm van geschrokken en heeft een controlesysteem in het leven geroepen."In Nederland hebben bestuurders onvoldoende oog voor de gevolgen die een grote overstroming kan hebben voor een stad als Rotterdam, vindt Stelling. "Wat doe je bijvoorbeeld met de metro? Sluit je meteen de ingangen af of laat je mensen in de tunnels verdrinken?"Dr. Harm de Jonker (sectie warmte en stroming, TNW) vertelde hoe virtual reality-simulaties hem hebben geholpen bij het bestuderen van de wolken. Nu vormt een gebrek aan kennis over wolken en stofdeeltjes voor klimaatonderzoekers de grootste bron van onzekerheid bij het maken van modellen die klimaatveranderingen moeten voorspellen.Simulaties toonden de levenscycli van wolken, die na de actieve fase steevast razendsnel desintegreren. Jonker: "Een piloot kan een actieve wolk meteen herkennen aan de scherpe randen. De randen van wolken 'in verval’ zijn fluffy, wazig." Wolken in de groeifase bleken heel veel water in die buitenranden te herbergen.

Onderzoekers van de faculteit EWI (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) doen onderzoek naar nieuwe virtual reality (vr)-applicaties, onderzoekers van bijvoorbeeld Technische Natuurwetenschappen (TNW) zijn op zoek naar de beste vr-applicaties voor hun onderzoek. Dus ontwikkelen onderzoekers samen applicaties in het virtual reality lab, legde ir. Willem Post (afdeling computer graphics, EWI) vrijdag uit. "En het mooiste is natuurlijk als ze allebei over hun eigen onderzoek kunnen publiceren."Met geld van de TU en de afdeling computerfaciliteiten van wetenschapsfinancier NWO heeft het vijf jaar oude lab de faciliteiten vernieuwd. Zo zijn in het lab naast de virtual workbench drie virtual reality desktopsystemen te vinden, ontwikkeld in samenwerking met het Centrum Wiskunde en Informatica (CWI). Een nieuw stereosysteem (voor het driedimensionale beeld) zorgt voor een betere weergave, net als het gebruik van twee nieuwe beamers voor een fraaier in elkaar vloeiend linker- en rechterbeeld. Daarvoor moest de bezoeker natuurlijk wel een raar 3D-brilletje opzetten: af en toe leek het lab wel het decor voor een reúnie van tien verschillende new wave-bands.Tijdens het symposium dat aan de opening voorafging, lieten onderzoekers zien hoe virtual reality een rol kon spelen bij zaken als het bestuderen van het gedrag van proteïnen en het in kaart brengen van de risico‘s op een overstroming in binnen- en buitenland. Prof.dr.ir. Guus Stelling (hoofd van de sectie vloeistofmechanica, CiTG) vertelde dat in Nederland de kans op overstromingen veel groter is dan men bij het 'dimensioneren' van dammen aanneemt. "Met veel risicofactoren wordt geen rekening gehouden." Hij wees op onvermoede kwetsbaarheden van de Maaslandkering die door onderzoek aan het licht waren gebracht. "Rijkswaterstaat is daar enorm van geschrokken en heeft een controlesysteem in het leven geroepen."In Nederland hebben bestuurders onvoldoende oog voor de gevolgen die een grote overstroming kan hebben voor een stad als Rotterdam, vindt Stelling. "Wat doe je bijvoorbeeld met de metro? Sluit je meteen de ingangen af of laat je mensen in de tunnels verdrinken?"Dr. Harm de Jonker (sectie warmte en stroming, TNW) vertelde hoe virtual reality-simulaties hem hebben geholpen bij het bestuderen van de wolken. Nu vormt een gebrek aan kennis over wolken en stofdeeltjes voor klimaatonderzoekers de grootste bron van onzekerheid bij het maken van modellen die klimaatveranderingen moeten voorspellen.Simulaties toonden de levenscycli van wolken, die na de actieve fase steevast razendsnel desintegreren. Jonker: "Een piloot kan een actieve wolk meteen herkennen aan de scherpe randen. De randen van wolken 'in verval’ zijn fluffy, wazig." Wolken in de groeifase bleken heel veel water in die buitenranden te herbergen.