Overslaan en naar de inhoud gaan
TU Delft Delta Stadhuis Pixabay

Delft heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Dit zijn de vijf dingen die je moet weten én de vijf wethouders die je moet kennen.

 1. Pak de fiets
  De stad moet goed bereikbaar zijn, staat in het coalitieakkoord dat de fracties van GroenLinks, Stip, D66, VVD en PvdA hebben bereikt. De partijen willen gebruik van fietsen en openbaar vervoer aanmoedigen. Bijvoorbeeld met meer en veiligere fietsenstallingen en snellere en betere fietsroutes. Het autoluwe gebied in de binnenstad wordt uitgebreid en er komt een onderzoek naar een nieuwe tramverbinding naar het Reinier de Graaf Gasthuis.

   
 2. Meer woningen
  De coalitie wil 15 duizend nieuwe woningen bouwen, zowel sociale huurwoningen als duurdere koopwoningen. De gemeente wil meer verschillende soorten huizen in een wijk. In wijken met relatief veel sociale huurwoningen komen duurdere koopwoningen en in de dure wijken juist meer sociale huurwoningen.
  Ook gaat de gemeente kijken naar nieuwe woonvormen voor starters. Denk aan een huurwoning waar nog aan geklust moet worden of een woning die door meer mensen wordt gehuurd.
  Verder wil de gemeente tweeduizend nieuwe studentenwoningen neerzetten. De behoefte aan onzelfstandige eenheden is groot, dus waarschijnlijk komen er meer gezamenlijke studentenhuizen. 

   
 3. Aantrekkelijk voor bedrijven en toeristen
  De coalitie denkt 10 duizend nieuwe banen te kunnen creëren, door onder andere te investeren in een aantrekkelijke stad voor technische ‘maakbedrijven’. Bij het ontwikkelen van een nieuw gebied, zoals de Schieoevers, houdt de gemeente daar rekening mee. Ook zullen er banen bijkomen in de toerismesector: de gemeente wil de marketing van de stad en congrestoerisme stimuleren.

   
 4. Levendige campus en Schieoevers
  Het verlevendigen van de campus wil de coalitie doen door er meer woningen en voorzieningen neer te zetten. Bij de stadsontwikkeling geeft de coalitie voorrang aan het gebied bij de Schiehallen en station Delft Zuid. Dit moet een groter en belangrijker station worden. Aan de Schieoevers moeten woningen en werkplekken komen.

   
 5. Duurzaamheid
  Delft moet duurzamer worden door oude woningen te isoleren en woningen aan te sluiten op het warmtenet. Het warmtenet dat van Rotterdam naar Den Haag loopt, kan namelijk ook Delft voorzien van warmte, zodat de stad minder gas nodig heeft. De geothermiebron van de TU kan daar ook bij helpen. Voor dit soort veranderingen is geld nodig: de gemeente denkt erover om de aandelen van Eneco te verkopen.

En wie gaan dat doen? Dit zijn de vijf nieuwe wethouders:

 • Stephan Brandligt (GroenLinks) studeerde luchtvaart- en ruimtevaarttechniek tussen 1986 en 1992. De vorige raadsperiode zat hij ook in het college. Dit keer heeft hij de portefeuille Duurzaamheid, Werk en Inkomen en Financiën.
   
 • Bas Vollebregt (Stip) studeerde tussen 2009 en 2015 technische bestuurskunde. Hij was raadslid van 2014 tot 2015. Zijn portefeuille is Economie, Cultuur en Grondzaken vastgoed. Hij is de jongste kandidaat van het college.
   
 • Martina Huijsmans (D66) studeerde tussen 1991 en 1998 bouwkunde aan de TU. Haar portefeuille is Ruimtelijke Ordening en daarmee richt ze zich op een Delft waar iedereen fijn kan wonen. Om boze inwoners te voorkomen, wil ze meer contact met de burgers om zo meer begrip te krijgen voor nieuwe plannen.
   
 • Hatte van der Woude (VVD) krijgt de portefeuille Onderwijs, Jeugd en Integratie. Als VVD’er lijkt ze een vreemde eend in de middenlinkse coalitie. Op vragen hierover, stelde zij dat de vijf partijen dezelfde doelen nastreven, maar dat de partijen soms wel de bandbreedtes van hun eigen programma's opzoeken.
 • Karin Schrederhof  (PvdA)  heeft geen ervaring als raadslid, maar wel op het gebied van wonen. Zij krijgt de portefeuille Wonen, Wmo en Sport. Zij werkte bij woningcorporatie Woonbron, die negenduizend woningen in Delft heeft. Daarom is afgesproken dat als beleid impact heeft op de relatie met Woonbron, er een tweede wethouder meekijkt. 

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe