Na alle commotie over zijn omstreden opvattingen over onder meer ufo’s, complottheorieën en graancirkels, is de functie van Coen Vermeeren als docent bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) opgeheven.

In een gesprek op 1 februari hebben rector Luyben en Vermeeren samen besloten dat Vermeeren zich voltijds op zijn taken als hoofd van Studium Generale gaat richten, zo laat de TU weten. De wijziging in zijn dienstverband ging per direct in.
Vermeeren besteedde dertig procent van zijn werktijd bij de composietengroep binnen L&R en de rest van de tijd bij Studium Generale.

“Vermeeren en de TU willen hiermee duidelijkheid scheppen over de positie van Vermeeren”, zegt TU-woordvoerder Michel van Baal. “Ze constateerden dat het voor de buitenwereld niet goed duidelijk was vanuit welke functie hij bepaalde uitspraken – zoals zijn zienswijze over ufo’s - deed. Die verwarring wil de universiteit wegnemen door Vermeeren de gelegenheid te geven zich volledig op zijn taak als hoofd Studium Generale te richten.” Vermeeren beaamt dat. “Het is in goed overleg gegaan. Het was mijn voorstel om weg te gaan bij L&R.”

Gevraagd of hij het niet betreurt dat hij nu niet meer doceert, antwoordt hij dat hij al twee jaar geen les meer geeft. “Mijn rang was docent. Maar in feite deed ik ondersteund werk voor de leerstoel.”
De discussie omtrent Vermeeren loopt al een tijdje. Eind 2010 besloot de rector een commissie in te stellen die toezicht moest houden op Vermeeren. Aan de voorzitter van stichting Skepsis, Frans Sluijter, schreef hij toen dat hij tot de conclusie was gekomen ‘dat Coen zich met Studium Generale (doelbewust) begeeft op het grensvlak van wetenschap en fictie. […] hij loopt het risico de TU Delft en zijn wetenschappelijke activiteiten in een verkeerd daglicht te stellen. […] Om dit risico te minimaliseren heb ik besloten een toezichthoudende commissie onder mijn leiding in te stellen.’
Sluijter had in juni 2010 in een brief aan Luyben zijn zorgen geuit over ‘het verspreiden van onzin’ door Studium Generale.

Volgens Vermeerens grootste criticaster binnen de universiteit Dap Hartmann wordt het probleem met deze maatregel verschoven. “Het is wel minder erg nu Vermeeren zijn autoriteit niet meer kan ontlenen aan L&R, maar tot en met de viering van het 65-jarig bestaan van Studium Generale bleef hij daar een platform bieden aan malloten.”