Geld voor gebouwen en studiefinanciering: de verlanglijstjes stromen bij informateur Donner binnen. Toch ziet het er niet naar uit dat het nieuwe kabinet veel onderwijswensen zal honoreren.

Studenten hebben zo weinig geld dat ze regelmatig moeten bezuinigen op eten, waarschuwde studentenbond ISO onlangs. Om het hoofd nog een beetje boven water te houden klussen de meesten flink bij, wat ten koste gaat van hun studie. Het ISO pleit voor een flink hogere beurs.Ook voorzitter Sofie Joosse van de andere bond Lsvb verscheen tijdens de verkiezingsavond al op de televisie om te pleiten voor meer geld. De beide bonden willen dat een deel van de studiefinanciering buiten de prestatiebeurs wordt gehouden. Het is, vinden ze, niet redelijk dat je de kosten voor je levensonderhoud moet terugbetalen bij tegenvallende studieresultaten. Ook het oplossen van de kamernood staat hoog op de verlanglijst van de studentenbonden.Maar er zijn meer kapers op de kust: de universiteiten voerden in de aanloop naar de verkiezingen een langdurige campagne om hun wensen onder de aandacht van de politici te brengen. Zij vragen het nieuwe kabinet vele honderden miljoenen, onder meer voor fundamenteel onderzoek, onderwijsvernieuwing, computers en het onderhoud van hun gebouwen. Vooral dat laatste is een nijpend probleem: het rijk deed de universiteiten een aantal jaren geleden heel genereus hun huisvesting cadeau, maar onderhoud en vervanging stelt hen nu voor enorme kosten. Een half miljard euro extra vroeg hun koepelorganisatie Vsnu daarvoor onlangs.Onderwijsminister Hermans waarschuwde de universiteiten op hun jaarconferentie al dat het volgende kabinet waarschijnlijk weinig extra geld voor het hoger onderwijs over zou hebben. Het ziet er naar uit dat hij gelijk zal krijgen. Juist deze week maakte de Centraal Economische Commissie, een van de belangrijkste economische adviesorganen van de regering, bekend dat in de komende kabinetsperiode tussen de zes en tien miljard euro bezuinigd moet worden. De fractievoorzitters van de vermoedelijke regeringspartijen CDA, VVD en LPF nemen het advies als uitgangspunt voor een regeerakkoord.Veel extra geld ligt dus waarschijnlijk niet in het verschiet. Gelukkig hangt niet aan alle wensen een prijskaartje. Adviesraad AWT wil bijvoorbeeld dat een minister in het kabinet speciaal verantwoordelijk wordt voor de ‘opbouw van de kennissamenleving'.De studentenbonden pleiten voor 'herstel van de democratie' aan de universiteiten. De inperking van hun invloed door de invoering van de wet Modernisering Universitair Bestuur is de studenten een doorn in het oog. Maar zelfs op dat punt lijkt het klimaat ongunstig. Wijlen Pim Fortuyn maakte zich in zijn politieke nalatenschap 'De puinhopen van acht jaar paars' weliswaar hard voor afschaffing van de MUB, maar zag daarvoor het liefst ouderwetse gezagsverhoudingen in de plaats. ,,Onderwijs is naar zijn aard een hiërarchische aangelegenheid, waarin de leraar met gezag onderricht geeft'’, schreef hij.

Studenten hebben zo weinig geld dat ze regelmatig moeten bezuinigen op eten, waarschuwde studentenbond ISO onlangs. Om het hoofd nog een beetje boven water te houden klussen de meesten flink bij, wat ten koste gaat van hun studie. Het ISO pleit voor een flink hogere beurs.Ook voorzitter Sofie Joosse van de andere bond Lsvb verscheen tijdens de verkiezingsavond al op de televisie om te pleiten voor meer geld. De beide bonden willen dat een deel van de studiefinanciering buiten de prestatiebeurs wordt gehouden. Het is, vinden ze, niet redelijk dat je de kosten voor je levensonderhoud moet terugbetalen bij tegenvallende studieresultaten. Ook het oplossen van de kamernood staat hoog op de verlanglijst van de studentenbonden.Maar er zijn meer kapers op de kust: de universiteiten voerden in de aanloop naar de verkiezingen een langdurige campagne om hun wensen onder de aandacht van de politici te brengen. Zij vragen het nieuwe kabinet vele honderden miljoenen, onder meer voor fundamenteel onderzoek, onderwijsvernieuwing, computers en het onderhoud van hun gebouwen. Vooral dat laatste is een nijpend probleem: het rijk deed de universiteiten een aantal jaren geleden heel genereus hun huisvesting cadeau, maar onderhoud en vervanging stelt hen nu voor enorme kosten. Een half miljard euro extra vroeg hun koepelorganisatie Vsnu daarvoor onlangs.Onderwijsminister Hermans waarschuwde de universiteiten op hun jaarconferentie al dat het volgende kabinet waarschijnlijk weinig extra geld voor het hoger onderwijs over zou hebben. Het ziet er naar uit dat hij gelijk zal krijgen. Juist deze week maakte de Centraal Economische Commissie, een van de belangrijkste economische adviesorganen van de regering, bekend dat in de komende kabinetsperiode tussen de zes en tien miljard euro bezuinigd moet worden. De fractievoorzitters van de vermoedelijke regeringspartijen CDA, VVD en LPF nemen het advies als uitgangspunt voor een regeerakkoord.Veel extra geld ligt dus waarschijnlijk niet in het verschiet. Gelukkig hangt niet aan alle wensen een prijskaartje. Adviesraad AWT wil bijvoorbeeld dat een minister in het kabinet speciaal verantwoordelijk wordt voor de ‘opbouw van de kennissamenleving'.De studentenbonden pleiten voor 'herstel van de democratie' aan de universiteiten. De inperking van hun invloed door de invoering van de wet Modernisering Universitair Bestuur is de studenten een doorn in het oog. Maar zelfs op dat punt lijkt het klimaat ongunstig. Wijlen Pim Fortuyn maakte zich in zijn politieke nalatenschap 'De puinhopen van acht jaar paars' weliswaar hard voor afschaffing van de MUB, maar zag daarvoor het liefst ouderwetse gezagsverhoudingen in de plaats. ,,Onderwijs is naar zijn aard een hiërarchische aangelegenheid, waarin de leraar met gezag onderricht geeft'’, schreef hij.