Serie Provinciale Staten verkiezingen TU-student Frank Mols D66
Masterstudent Frank Mols: “Hoe laat gaat de brug open en is dat precies wanneer je naar college fietst? Ook hierover praat de provincie mee.” (Foto: Sam Rentmeester)

Op 20 maart mogen we stemmen op de mensen die ons vertegenwoordigen binnen de provincie. Delta sprak met vijf TU’ers op de kieslijst. Deel 3: masterstudent Frank Mols (D66).

Op de kieslijst voor de Provinciale Staten staan ook medewerkers en studenten van de TU Delft. Vijf daarvan stellen we aan je voor.

  • Naam: Frank Mols
  • Partij: D66, plek 13
  • Connectie TU Delft: Masterstudent offshore, windmolens op zee

Waarom wil jij in de Provinciale Staten?
“Ik vind het belangrijk dat studenten invloed krijgen in de provinciale politiek omdat ik denk dat de staten veel kunnen betekenen voor studenten, meer dan zij zelf misschien denken. Als student kan ik beter inschatten wat politiek beleid betekent voor mijn medestudenten. Ik vind het belangrijk dat studenten een volksvertegenwoordiger zoals ik hebben, die dichtbij henzelf staat.

Kun je een voorbeeld geven?
“Er komen 240 duizend nieuwe woningen bij de komende jaren. Een deel daarvan kan ook studentenwoningen worden. Ook kan de provincie de gemeente stimuleren om meer fietsenstallingen te maken. Een ander voorbeeld is de brug over de Schie. Ook hierover praat de provincie mee. Hoe laat gaat de brug open? Gebeurt dat net als jij naar college fietst? Ik vind iedere stem voor de provincie waardevol. D66 wil 20 miljoen euro investeren in start-ups en scale-ups in de provincie. Dit kunnen kleine nieuwe initiatieven van twee à drie studenten zijn. Studenten hebben creatieve ideeën, maar vaak nog geen netwerk of naamsbekendheid.”

D66 is voorstander van windmolens. Veel mensen zijn daar tegen, hoe gaan jullie daarmee om?
‘‘Door optimistisch te blijven, D66  is een optimistische partij. Er zijn verschillende ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. Zo is er in Schotland nu een proef met drijvende windmolens. Windmolens worden neergezet voor 20 jaar en de wetenschap is nu ook al aan het bedenken hoe we ze weer veilig kunnen weghalen. Het aanleggen van een windmolenpark wordt steeds goedkoper, net als de stroom. Je ziet dat mensen dan ook meer willen investeren in groene stroom. Windmolens op land maken zelfs zoveel winst, dat D66 wil dat dit geld geïnvesteerd wordt in het isoleren en verduurzamen van woningen van omwonenden. Zo maak je van een probleem een kans.

Wat wil je veranderen in de provincie?
“Ik wil allereerst woningen energieneutraal kunnen maken. Daarnaast wil D66 huizen geconcentreerd bouwen, dichter bij OV-knooppunten. Op die manier kunnen meer mensen op de fiets en met het openbaar vervoer reizen. Ook pleiten wij voor meer fietssnelwegen. Natuurlijk zijn er mensen die behoefte hebben aan meer ruimte om zich heen, buiten de dichtbevolkte Randstad. Deze woningen blijven we dus ook bouwen, maar natuurbehoud staat wel echt op nummer één. Dit vraagt om meer vraaggericht bouwen: wat zijn de wensen van de bewoners en hoe kunnen we als provincie onze kaders hierop aanpassen?”

Dit artikel is geschreven door Rebecca Rehorst (24), LDE-trainee bij HR Development & Mobility. LDE is het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmusuniversiteit Rotterdam.

Lees ook de interviews met Marcel Ludema (VVD), Giel Wind (CDA), Anneke Kraamer (Groenlinks) en Leo Oorschot (PvdA)
Vragen over de waterschapsverkiezingen? Delftse experts maken je wegwijs.