Herhaalde oproep verkiezingen studenten in studentenkamer WTM 2000.Het actief en passief kiesrecht voor de kamer voor interfacultair onderwijs (voorheen WTM) in de facultaire studentenraad van de faculteit Techniek Bestuur en Management (TBM) berust bij studenten die op de peildatum (1 maart 2000) van de verkiezing deelnemen aan het interfacultair onderwijs van die faculteit.

Bij degenen die zich hebben aangemeld voor de komende verkiezingen, bleek niemand bereid te zijn om zich kandidaat te stellen voor deze kamer. Dit heeft tot gevolg dat de facultaire studentenraad van TBM maar voor de helft gevuld zal zijn. Dit is een ongewenste situatie. Er is daarom besloten om opnieuw een oproep te plaatsen. Er wordt tot en met donderdag 25 mei a.s. tot 16.30 uur gelegenheid geboden tot aanmelding. Met deze aanmeldingen zal het reeds bestaande kiezersregister worden aangevuld. Degenen die zich medio maart hebben aangemeld behoeven dit derhalve niet opnieuw te doen!De kandidaatstelling dient uiterlijk 5 juni plaats te vinden: kandidaatstellingsformulieren dienen ingeleverd te worden bij de voorzitter van de verkiezingscommissie van TBM, de heer Van der Ende, kamer 0.33, Jaffalaan 5. De stemming zal plaatsvinden op donderdag 15 juni van 9.00 uur tot 17.00 uur, kamer 0.33, Jaffalaan 5Voor deze aanmelding kan gebruik worden gemaakt van de hieronder afgedrukte strook.De aanmelding dient uiterlijk donderdag 25 mei 17.00 uur in het bezit te zijn van de Verkiezingscommissie, staf Juridische Zaken, Hoofdgebouw, kamer 1.603 Julianalaan 134 te Delft.Onderstaande strook kan - indien niet persoonlijk bezorgd - in een open enveloppe zonder postzegel worden verzonden aan: TU Delft, Verkiezingscommissie, p/a Staf JZ, Antwoordnummer 10150, 2600 VB DELFT.Ondergetekende:.........................................Studienummer:...........................................Voorletters en achternaam:..............................Geboortedatum:..........................................Adres:..................................................Postcode en woonplaats:.................................Studierichting/opleiding:...............................verklaart hierbij deel te nemen aan het interfacultair onderwijs (voorheen WTM) van de faculteit Techniek Bestuur en Management (TBM) en zich op grond daarvan aan te melden als kiesgerechtigde voor de verkiezingen van de leden van de Studentenkamer van het interfacultair onderwijs (voorheen WTM) in de facultaire studentenraad van TBM.Datum: Handtekening:KandidatenlijstenLijst 1 -kandidaten ORAS Lijst 2 - kandidaten AAG1.Jeroen Coppelmans ST 1.Victor Joosten BK2.Jan Wouter v.d. Berg WB 2.Steven van Vegten ST3.Maria den Boon BK 3.Floriske van Geest BK4.Bastiaan de Ruiter TI 4.Roel van Raak TB5.Imke de Schrijver IO 5.Anne Raangs IO6.Luc van Schijndel TA 6.Alfred van ‘t Hof CT7.Caroline Bosschieter CT 7.Peter-Jan Doets ET8.Rick de Gaay Fortman LR 8.Naima El Bouzidi LR9.Marcel Barzilay BK 9.Hanneke Pieters WB10.Ruben Visser TB 10.Renze Steenhuisen TI11.Martijn v.d. Giessen ET 11.Michael Tetteroo MT12.Koen Wiedhaup ST 12.Henk Jan Faber TN13.Tessa Nolst Trenité TN 13.Sebastiaan van Herk TB14.Rens Groot MT 14.Methi Pieper CT15.Karien Vos WB 15.Maarten Mulder IO16.Steef Steeneken TA 16.Ernst van Driel LR17.Ellen Koppendraaier ST 17.Debbie Bruinsma GEO18.Samuel Gerssen TI 18.Patrick van Essen MK19.Suzanne in ’t Veld BK 19.Yutaro Takahashi WB20.Rutger te Grotenhuis CT 20.Ivo Timmermans TW21.Geke Ludden IO 21.Brendan Nielsen CT22.Wouter de Klein LR 22.Nicole de Vrij BK23.Jurjen van der Wiel WB 23.Thijs Weenk IO24.Kirsten van Dam IO 24.Kees Buring WB25.Steven Zuiderwijk WB 25.Nicole Roeterdink BK26.Huig de Waardt CT 26.Frank Meijer CT27.Bart Castenmiller BK 27.Inger M.G.Pedersen IO28.Raoul van Lier TA 28.Tibor Lapikas TB29.Simone Abbenhuis TW 29.Boris Goranov ET30.Arne van Overmeeren BK 30.Martijn Eefting BKStemmenVoor deeltijdstudenten van Technische Bestuurskunde en Technische Informatica wordt een (extra) gelegenheid gegeven tot het uitbrengen van hun stem voor de Studentenraad op instellingniveau en hun facultaire studentenraad op 30 mei van 18.00 tot 18.30 uur in het Informatiecentrum van DTO, Michiel de Ruyterweg 12.

Herhaalde oproep verkiezingen studenten in studentenkamer WTM 2000.Het actief en passief kiesrecht voor de kamer voor interfacultair onderwijs (voorheen WTM) in de facultaire studentenraad van de faculteit Techniek Bestuur en Management (TBM) berust bij studenten die op de peildatum (1 maart 2000) van de verkiezing deelnemen aan het interfacultair onderwijs van die faculteit. Bij degenen die zich hebben aangemeld voor de komende verkiezingen, bleek niemand bereid te zijn om zich kandidaat te stellen voor deze kamer. Dit heeft tot gevolg dat de facultaire studentenraad van TBM maar voor de helft gevuld zal zijn. Dit is een ongewenste situatie. Er is daarom besloten om opnieuw een oproep te plaatsen. Er wordt tot en met donderdag 25 mei a.s. tot 16.30 uur gelegenheid geboden tot aanmelding. Met deze aanmeldingen zal het reeds bestaande kiezersregister worden aangevuld. Degenen die zich medio maart hebben aangemeld behoeven dit derhalve niet opnieuw te doen!De kandidaatstelling dient uiterlijk 5 juni plaats te vinden: kandidaatstellingsformulieren dienen ingeleverd te worden bij de voorzitter van de verkiezingscommissie van TBM, de heer Van der Ende, kamer 0.33, Jaffalaan 5. De stemming zal plaatsvinden op donderdag 15 juni van 9.00 uur tot 17.00 uur, kamer 0.33, Jaffalaan 5Voor deze aanmelding kan gebruik worden gemaakt van de hieronder afgedrukte strook.De aanmelding dient uiterlijk donderdag 25 mei 17.00 uur in het bezit te zijn van de Verkiezingscommissie, staf Juridische Zaken, Hoofdgebouw, kamer 1.603 Julianalaan 134 te Delft.Onderstaande strook kan - indien niet persoonlijk bezorgd - in een open enveloppe zonder postzegel worden verzonden aan: TU Delft, Verkiezingscommissie, p/a Staf JZ, Antwoordnummer 10150, 2600 VB DELFT.Ondergetekende:.........................................Studienummer:...........................................Voorletters en achternaam:..............................Geboortedatum:..........................................Adres:..................................................Postcode en woonplaats:.................................Studierichting/opleiding:...............................verklaart hierbij deel te nemen aan het interfacultair onderwijs (voorheen WTM) van de faculteit Techniek Bestuur en Management (TBM) en zich op grond daarvan aan te melden als kiesgerechtigde voor de verkiezingen van de leden van de Studentenkamer van het interfacultair onderwijs (voorheen WTM) in de facultaire studentenraad van TBM.Datum: Handtekening:KandidatenlijstenLijst 1 -kandidaten ORAS Lijst 2 - kandidaten AAG1.Jeroen Coppelmans ST 1.Victor Joosten BK2.Jan Wouter v.d. Berg WB 2.Steven van Vegten ST3.Maria den Boon BK 3.Floriske van Geest BK4.Bastiaan de Ruiter TI 4.Roel van Raak TB5.Imke de Schrijver IO 5.Anne Raangs IO6.Luc van Schijndel TA 6.Alfred van ‘t Hof CT7.Caroline Bosschieter CT 7.Peter-Jan Doets ET8.Rick de Gaay Fortman LR 8.Naima El Bouzidi LR9.Marcel Barzilay BK 9.Hanneke Pieters WB10.Ruben Visser TB 10.Renze Steenhuisen TI11.Martijn v.d. Giessen ET 11.Michael Tetteroo MT12.Koen Wiedhaup ST 12.Henk Jan Faber TN13.Tessa Nolst Trenité TN 13.Sebastiaan van Herk TB14.Rens Groot MT 14.Methi Pieper CT15.Karien Vos WB 15.Maarten Mulder IO16.Steef Steeneken TA 16.Ernst van Driel LR17.Ellen Koppendraaier ST 17.Debbie Bruinsma GEO18.Samuel Gerssen TI 18.Patrick van Essen MK19.Suzanne in ’t Veld BK 19.Yutaro Takahashi WB20.Rutger te Grotenhuis CT 20.Ivo Timmermans TW21.Geke Ludden IO 21.Brendan Nielsen CT22.Wouter de Klein LR 22.Nicole de Vrij BK23.Jurjen van der Wiel WB 23.Thijs Weenk IO24.Kirsten van Dam IO 24.Kees Buring WB25.Steven Zuiderwijk WB 25.Nicole Roeterdink BK26.Huig de Waardt CT 26.Frank Meijer CT27.Bart Castenmiller BK 27.Inger M.G.Pedersen IO28.Raoul van Lier TA 28.Tibor Lapikas TB29.Simone Abbenhuis TW 29.Boris Goranov ET30.Arne van Overmeeren BK 30.Martijn Eefting BKStemmenVoor deeltijdstudenten van Technische Bestuurskunde en Technische Informatica wordt een (extra) gelegenheid gegeven tot het uitbrengen van hun stem voor de Studentenraad op instellingniveau en hun facultaire studentenraad op 30 mei van 18.00 tot 18.30 uur in het Informatiecentrum van DTO, Michiel de Ruyterweg 12.