TU Delft Delta Verkeerslichten campus
De test met tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt Jaffalaan-Rotterdamseweg is volgens de gemeente geslaagd. Daarom komen hier binnenkort definitieve verkeerslichten. (Foto: Connie van Uffelen)

De verkeersdrukte op en rond de campus is een groeiend probleem. Verkeerslichten zijn volgens de gemeente Delft het antwoord op onveilige situaties.

Op de kruising Rotterdamseweg-Jaffalaan komt een definitief verkeerslicht. De stroom fietsers is daar tijdens de spits zo groot dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Hetzelfde geldt voor het kruispunt Mekelweg-Jaffalaan, dat in 2014 al het onveiligste kruispunt van de campus werd genoemd. Hier plaatst de gemeente eerst tijdelijke verkeerslichten, die worden vervangen door definitieve als blijkt dat ze werken. De verkeerslichten worden deze maand al geplaatst.

Conflictanalyse
Op twee andere drukke oversteekplekken voor fietsers, ter hoogte van de Julianalaan en de Mijnbouwstraat, wil de gemeente eerst met zogenoemde ‘conflictanalyses’ onderzoeken of stoplichten gewenst zijn. Dat kan pas in 2020, omdat tot die tijd op deze route de Sebastiaansbrug is afgesloten. Door die afsluiting is er tijdelijk een verschuiving van auto- en fietsverkeer. “De meerwaarde van verkeerslichten is tot die tijd beperkt,” aldus de gemeente.

Het aanpassen van collegetijden en het beperken van brugopeningen tijdens de spits zou de verkeersdrukte ook kunnen doen afnemen. De gemeente zegt toe dit najaar in gesprek te gaan met TU en provincie, om te verkennen welke mogelijkheden er op dit vlak zijn. Een TU-woordvoerder meldt hierover nog niet met de gemeente gesproken te hebben.

Workshops
Bovengenoemde oplossingen zijn het resultaat van drie workshops, gehouden tussen januari en juni dit jaar. Tussen de zestig en honderd deelnemers kwamen daar op af, vooral omwonenden van de campus. In het voorjaar zijn er op vier plekken wachtrijmetingen en tellingen van fietsers en auto’s gedaan. “Daaruit bleek dat er tijdens de ochtendspits sprake is van een piek van circa 800 fietsbewegingen per kwartier op de route Abtswoudsebrug-TU en een piek van circa 500 fietsers per kwartier op de Michiel de Ruyterweg-TU,” aldus de gemeente.

De wachttijden voor automobilisten zijn gemiddeld genomen acceptabel, vindt de gemeente. “Ook al hebben individuele bewoners soms andere ervaringen.”  De gemiddelde wachttijden lagen tussen 5 en 49 seconden, wat ruim onder het gestelde maximum van twee minuten ligt. Het probleem ligt volgens de gemeente bij de onvoorspelbaarheid van deze wachttijd en bij de verkeersveiligheid voor vooral fietsers. Verkeerslichten zouden deze problemen het beste oplossen.

De gemeente trekt 113 duizend euro uit voor bovengenoemde maatregelen.