De Tweede Kamer moest flinke druk uitoefenen om in de coronacrisis iets voor studenten te regelen.  Nu blijkt het onderwijs zelf voor de steun op te draaien. (Foto: Dalia Madi)
De Tweede Kamer moest flinke druk uitoefenen om in de coronacrisis iets voor studenten te regelen. Nu blijkt het onderwijs zelf voor de steun op te draaien. (Foto: Dalia Madi)

In de Tweede Kamer wordt met verbazing gereageerd, nu het kabinet in de voorjaarsnota een bezuiniging aankondigt van tientallen miljoenen euro’s op het hoger onderwijs en mbo.

Read in English

Met die bezuiniging wil het kabinet een deel van de coronasteun voor studenten betalen: de verlenging van de studiefinanciering en het studentenreisrecht. Het gaat in totaal om zo’n 149 miljoen euro, uitgesmeerd over de jaren 2023 tot en met 2027.

Universiteiten moeten ruim de helft bijdragen, hogescholen een derde en het mbo de rest. De onderwijsinstellingen en studenten zijn boos, en ze broeden op een gezamenlijk persbericht. Anderhalve week geleden hebben ze nog hun handtekening gezet onder een bestuursakkoord over allerlei steungelden, waarin niets over deze korting staat vermeld.

Sneller
Tweede Kamerleden zijn sneller met hun reactie. “Ik heb flink wat moeite met de gang van zaken”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks. “Reken maar dat we hier scherpe vragen over gaan stellen.”

De Tweede Kamer moest flinke druk uitoefenen om in de coronacrisis iets voor studenten te regelen, zegt Westerveld, en toen die steun eenmaal kwam (“toevallig niet lang voor de verkiezingen”) werd het breed uitgemeten. Nu blijkt het onderwijs er zelf voor op te draaien.

‘Voor iedereen is dit een onaangename verrassing’

“Ik denk dat dit voor iedereen een onaangename verrassing was”, zegt ook Peter Kwint van de SP. “De afgelopen jaren hebben wetenschappers aan universiteiten juist de noodklok geluid over hun werkomstandigheden en de tekortschietende bekostiging. Dat uitgerekend een D66-minister ver in de blessuretijd van dit kabinet nog even een bezuiniging op hoger onderwijs aankondigt is bizar.”

“Bijzonder”
Maar ook D66 kijkt ervan op, laat Kamerlid Jan Paternotte weten. “Ik vind het bijzonder”, zegt hij. De verlenging van de ov-kaart is een coronamaatregel, zegt hij, dus het is niet logisch om daarvoor een korting in te boeken. “Veel vragen hierover dus.” Habtamu de Hoop (PvdA) spreekt op Twitter van “terechte woede” in het hoger onderwijs. “Onbegrijpelijk dat juist hier het meest bezuinigd wordt.”

In de toelichting van het ministerie staat: “Een volgend kabinet kan deze dekking desgewenst heroverwegen.” Met andere woorden, in de onderhandelingen voor een volgend kabinet kan dit een onderwerp worden.

Er staat niet bij waarom deze kosten überhaupt voor rekening van de onderwijsbegroting komen. Andere maatregelen, zoals bijna een half miljard euro voor zelftests in het hoger onderwijs, staan los van de onderwijsbegroting.

HOP, Bas Belleman

Update 2-6-2021

Onderwijsinstellingen en studenten laaiend

Hoe kon het gebeuren, vragen universiteiten, academische ziekenhuizen, hogescholen, mbo-instellingen en studenten in een gezamenlijke brief aan onderwijsminister Van Engelshoven. Op vrijdag 21 mei zijn de handtekeningen gezet onder een omvangrijk akkoord over coronasteun (het Nationaal Programma Onderwijs). En die maandag krijgen ze een bericht van OCW: let op, er komt een bezuiniging aan.

 “Ik ben laaiend”, zegt voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging VSNU. “Je kunt mij niet vertellen dat er in het weekend opeens een probleem opdook dat eerder nog niet bekend was. Er stond dus onvolledige informatie in het akkoord.”

Studentenorganisaties LSVb en ISO uiten zich ook in sterke bewoordingen. “Het is onbegrijpelijk dat het kabinet nu hiermee komt”, zegt voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond. “Of het ministerie van OCW wist hier zelf nog niet van en dan is het een behoorlijke blamage, of ze wisten het wel en dan hebben ze bewust belangrijke informatie achtergehouden.”

Voorzitter Dahran Çoban van het Interstedelijk Studenten Overleg: “Er is beloofd dat studenten gesteund zouden worden in deze moeilijke tijden. Daar waren we superblij mee. En nu wordt het weggehaald bij de onderwijsinstellingen, alsof studenten moesten kiezen tussen hun inkomen en hun onderwijskwaliteit.”

 HOP, Bas Belleman