Welke keuzes liggen ten grondslag aan de artikelen die Delta dagelijks publiceert? Hoofdredacteur Saskia Bonger bericht daar vanaf nu regelmatig over.
(Foto: Sam Rentmeester)

Welke keuzes liggen ten grondslag aan de artikelen die Delta dagelijks publiceert? Hoofdredacteur Saskia Bonger bericht daar vanaf nu regelmatig over.

Read in English

Transparantie is onmisbaar in een academische omgeving. Hoe kun je je gedachten scherpen, je mening vormen, je ideeën verwoorden als je niet weet wat de feiten zijn? Als onafhankelijk journalistiek platform van de TU Delft willen we aan die feitelijkheid bijdragen door – en nu citeer ik ons redactiestatuut – ‘onpartijdige en objectieve berichtgeving over onderzoek en onderwijs, alsmede over gebeurtenissen en ontwikkelingen in en om de universiteit’. Dat is onze opdracht in de overtuiging dat de universiteit er beter van wordt.

Hoe we dat doen? We hebben in ons statuut met het TU-bestuur afgesproken dat we werken volgens de journalistieke beginselen ‘van vrije nieuwsgaring, verificatie van bronnen en feiten en van hoor en wederhoor’. Waar tegenover staat dat we kunnen rekenen ‘op de open medewerking van het management van de instelling, de faculteiten, medezeggenschapsorganen en diensten van de universiteit’.

Binnenskamers
Dat hier veel meer over te zeggen is en dat de praktijk weerbarstiger is, dat spreekt voor zich. Delta mag onafhankelijk opereren, maar wordt wel geacht om het belang van de universiteit in de peiling te houden. Alleen, wat is dat belang? Dat is voer voor discussie en soms irritatie, bij bestuurders en – ik geef het toe – ook bij ons. Want nee, er is niet veel ‘open medewerking’ als we op een door ons gekozen moment verslag willen doen van vastgoedontwikkeling op de campus, om een voorbeeld te noemen.

Heel interessant om te weten, denken wij, voor medewerkers en studenten, wat de plannen zijn voor het TU-vastgoed, maar de ondernemingsraad vergadert er vertrouwelijk over met het college van bestuur en beleidsstukken blijven binnenskamers. Daar zijn heus redenen voor, maar aan die voorbehouden kan mijns inziens ook anders - lees: minder gesloten - tegemoet gekomen worden. Waarover later ongetwijfeld meer.

Meebewegen
Over de irritatie bij bestuurders kan ik niet veel zeggen. Dat is aan hen. Wel zijn we door de jaren heen meebewogen met de cultuur op de universiteit, waarin voorzichtig omspringen met plannen en concept-beleidsstukken gebruik is geworden en waarin geïnterviewden zich ervan willen verzekeren dat ze juist worden geciteerd. Overleg, afstemming en inzage van artikelen vooraf blijken vaak de angel uit de discussie te kunnen halen.

Transparantie vragen, eigenlijk zelfs verlangen zoals wij doen, is één ding. Zelf transparant zijn, is iets anders. Dat kunnen wij als redactie van Delta zelf ook wel wat beter doen. De waan van de dag, deadlines, drukte in het algemeen, doen dat naar de achtergrond verdwijnen. Daarin wil ik met dit redactioneel verandering brengen. Waarom schrijven we over onderzoek X en niet over onderzoek Y, op welke problemen stuiten we als we onze doelgroep – medewerkers en studenten – proberen te bereiken, hoe komt een artikel tot stand? Het zijn maar een paar voorbeelden die voer kunnen zijn voor discussie, met jou, onze lezer. We horen dan ook graag jouw mening, zodat ook wij onze gedachten kunnen blijven scherpen.

Wil je reageren? Graag! Stuur een bericht naar onderstaand mailadres.