'Uitgeruimd en afgestoten'Het is niet leuk als je je gebouw in Delta 28 tegenkomt onder de kop 'Uitgeruimd en afgestoten'.

Want voor het Kramers Laboratorium (afdeling multi-scale physics van TNW) geldt dat het er één en al bedrijvigheid is en dat de bewoners heel tevreden zijn met hun behuizing. De ambitieuze onderzoekgroep van het Kramers Laboratorium die in december in het bijzijn van talloze alumni zijn elfde lustrum viert, floreert als de beste en opereert succesvol op het wereldtoneel. De uitstekende scores in de onderzoekvisitaties van zowel scheikunde als natuurkunde getuigen daarvan. Dat staat wel in schril contrast met de kop ‘Uitgeruimd en afgestoten', die overigens slechts geldt voor enkele van de getoonde en besproken gebouwen.Het Kramers Laboratorium dateert inderdaad uit de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw, maar niettemin is de staat van onderhoud nog steeds heel goed te noemen, dankzij de goede zorgen van de voormalige faculteit Technische Natuurkunde. Toegegeven: energietechnisch is het gebouw niet erg zuinig, al was het maar door het enkele glas in de raampartijen. Maar het is ook niet goedkoop zo'n faciliteit nieuw te bouwen!Het bijschrift bij de foto is ook niet erg accuraat: daarin wordt gesproken over de 'koeltoren’ als gezichtsbepalend element van het Kramers Laboratorium. Maar onze oude koeltoren (zo een als ook bij veel elektriciteitscentrales staat) is jaren geleden afgebroken. De foto toont wel een bakstenen toren, maar daarin staan voor Nederland unieke testopstellingen voor experimenteel onderzoek aan meerfasenstromingen, volop in gebruik. Misschien dat de betrokken redacteur zich een volgende keer eerst eens ter plekke oriënteert voor zij ons afschrijft...Harrie van den Akker, afdelingsvoorzitter multi-scale physics (TNW).

‘Uitgeruimd en afgestoten'Het is niet leuk als je je gebouw in Delta 28 tegenkomt onder de kop 'Uitgeruimd en afgestoten'. Want voor het Kramers Laboratorium (afdeling multi-scale physics van TNW) geldt dat het er één en al bedrijvigheid is en dat de bewoners heel tevreden zijn met hun behuizing. De ambitieuze onderzoekgroep van het Kramers Laboratorium die in december in het bijzijn van talloze alumni zijn elfde lustrum viert, floreert als de beste en opereert succesvol op het wereldtoneel. De uitstekende scores in de onderzoekvisitaties van zowel scheikunde als natuurkunde getuigen daarvan. Dat staat wel in schril contrast met de kop 'Uitgeruimd en afgestoten', die overigens slechts geldt voor enkele van de getoonde en besproken gebouwen.Het Kramers Laboratorium dateert inderdaad uit de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw, maar niettemin is de staat van onderhoud nog steeds heel goed te noemen, dankzij de goede zorgen van de voormalige faculteit Technische Natuurkunde. Toegegeven: energietechnisch is het gebouw niet erg zuinig, al was het maar door het enkele glas in de raampartijen. Maar het is ook niet goedkoop zo'n faciliteit nieuw te bouwen!Het bijschrift bij de foto is ook niet erg accuraat: daarin wordt gesproken over de 'koeltoren’ als gezichtsbepalend element van het Kramers Laboratorium. Maar onze oude koeltoren (zo een als ook bij veel elektriciteitscentrales staat) is jaren geleden afgebroken. De foto toont wel een bakstenen toren, maar daarin staan voor Nederland unieke testopstellingen voor experimenteel onderzoek aan meerfasenstromingen, volop in gebruik. Misschien dat de betrokken redacteur zich een volgende keer eerst eens ter plekke oriënteert voor zij ons afschrijft...Harrie van den Akker, afdelingsvoorzitter multi-scale physics (TNW).