Een aparte ondernemings- en studentenraad: zeven universiteiten kozen in 1997, bij de invoering van de wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB), voor die tweedeling.

De eerste universiteiten keren inmiddels op hun schreden terug.,,Studenten en personeel moeten niet tegenover elkaar staan als belangengroepen. Samen kun je slagvaardiger besturen.‘' Dat zegt bestuursvoorzitter Yvonne van Rooij van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB). Na veel interne discussie zet de KUB het vier jaar oude 'gedeelde' bestuursmodel, met een studenten- en een ondernemingsraad, weer aan de kant. Hetzelfde doet de Universiteit Twente.Uitspraken zoals die van De Rooij deed de landelijke studentenvakbond (Lsvb) al jaren. Nog steeds vindt voorzitter Fransien van ter Beek de tweedeling waar zeven universiteiten (ook Delft) indertijd voor kozen een 'onding'. ,,Je wilt niet dat beide partijen alleen naar hun eigen belang kijken'', vindt Van ter Beek. Er moet tussen studenten en personeel een dialoog ontstaan. Ook voor het belang van de universiteit is het volgens haar beter één raad te hebben die 'een totale afweging kan maken'.De koerswijziging van Twente en Tilburg lijkt de studenten gelijk te geven. De zes universiteiten die vasthielden aan één ongedeelde universiteitsraad zijn door de bank genomen tevreden. De zeven andere worstelen met problemen: de toegenomen vergaderlast, het ontstaan van circuits die alleen oog hebben voor eigen belangen, en informatieachterstand bij de studenten.Dit voorjaar zijn alle universiteiten hun ervaringen met de MUB aan het evalueren. Omdat de wet de keus voor gedeelde of ongedeelde medezeggenschap gewoon openlaat, is elke instelling dus ook vrij om van koers te veranderen. Het debat over de MUB hoeft dus op het eerste gezicht niet principieel te zijn: wie anders wil, moet dat zelf maar weten.Maar voor de Lsvb is daarmee de kous niet af: de studentenbond wil het gedeelde stelsel uit de wet laten schrappen. ,,Trek je het overleg van studenten en personeel uit elkaar, dan lopen de studentenraden achteraan, terwijl die vaak toch al een informatieachterstand hebben'', zegt Van ter Beek naar aanleiding van een congres dat deze week in Nijmegen werd gehouden.Volgens critici verhindert de opdeling in twee soorten raden ook het zo belangrijke 'strategisch debat' over de hoofdlijnen van het debat. Universiteiten moeten scherper laten zien waarvoor ze staan, vindt ook voorzitter Ed d'Hondt van brancheorganisatie Vsnu. Dat eigen gezicht moet stoelen op academische idealen zoals de twee-eenheid van onderwijs en onderzoek.Een groeiend aantal besturen ziet in dat aparte raden voor personeel en studenten slecht aansluiten bij deze idealen. Van Rooij van de KUB: ,,Het gedeelde model benadert studenten vanuit een beperkte optiek: als klanten van de instelling. Maar studenten zijn meer dan dat. Ze mogen meer verantwoordelijkheid nemen - ook voor zaken als onderzoeksbeleid.'’Frank Steenkamp en Paul van den Broek (HOP/VOX)

Een aparte ondernemings- en studentenraad: zeven universiteiten kozen in 1997, bij de invoering van de wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB), voor die tweedeling. De eerste universiteiten keren inmiddels op hun schreden terug.,,Studenten en personeel moeten niet tegenover elkaar staan als belangengroepen. Samen kun je slagvaardiger besturen.‘' Dat zegt bestuursvoorzitter Yvonne van Rooij van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB). Na veel interne discussie zet de KUB het vier jaar oude 'gedeelde' bestuursmodel, met een studenten- en een ondernemingsraad, weer aan de kant. Hetzelfde doet de Universiteit Twente.Uitspraken zoals die van De Rooij deed de landelijke studentenvakbond (Lsvb) al jaren. Nog steeds vindt voorzitter Fransien van ter Beek de tweedeling waar zeven universiteiten (ook Delft) indertijd voor kozen een 'onding'. ,,Je wilt niet dat beide partijen alleen naar hun eigen belang kijken'', vindt Van ter Beek. Er moet tussen studenten en personeel een dialoog ontstaan. Ook voor het belang van de universiteit is het volgens haar beter één raad te hebben die 'een totale afweging kan maken'.De koerswijziging van Twente en Tilburg lijkt de studenten gelijk te geven. De zes universiteiten die vasthielden aan één ongedeelde universiteitsraad zijn door de bank genomen tevreden. De zeven andere worstelen met problemen: de toegenomen vergaderlast, het ontstaan van circuits die alleen oog hebben voor eigen belangen, en informatieachterstand bij de studenten.Dit voorjaar zijn alle universiteiten hun ervaringen met de MUB aan het evalueren. Omdat de wet de keus voor gedeelde of ongedeelde medezeggenschap gewoon openlaat, is elke instelling dus ook vrij om van koers te veranderen. Het debat over de MUB hoeft dus op het eerste gezicht niet principieel te zijn: wie anders wil, moet dat zelf maar weten.Maar voor de Lsvb is daarmee de kous niet af: de studentenbond wil het gedeelde stelsel uit de wet laten schrappen. ,,Trek je het overleg van studenten en personeel uit elkaar, dan lopen de studentenraden achteraan, terwijl die vaak toch al een informatieachterstand hebben'', zegt Van ter Beek naar aanleiding van een congres dat deze week in Nijmegen werd gehouden.Volgens critici verhindert de opdeling in twee soorten raden ook het zo belangrijke 'strategisch debat' over de hoofdlijnen van het debat. Universiteiten moeten scherper laten zien waarvoor ze staan, vindt ook voorzitter Ed d'Hondt van brancheorganisatie Vsnu. Dat eigen gezicht moet stoelen op academische idealen zoals de twee-eenheid van onderwijs en onderzoek.Een groeiend aantal besturen ziet in dat aparte raden voor personeel en studenten slecht aansluiten bij deze idealen. Van Rooij van de KUB: ,,Het gedeelde model benadert studenten vanuit een beperkte optiek: als klanten van de instelling. Maar studenten zijn meer dan dat. Ze mogen meer verantwoordelijkheid nemen - ook voor zaken als onderzoeksbeleid.'’Frank Steenkamp en Paul van den Broek (HOP/VOX)