TU Delft Delta

Om de instroom te beperken, wil de TU Delft het collegegeld voor studenten van buiten de Europese Unie fors verhogen. De studentenraad is kritisch.

Read in English

Als het aan het college van bestuur ligt, moeten nieuwe studenten van buiten de Europese Unie volgend jaar 14.500 euro per jaar gaan betalen voor een bacheloropleiding. Dat is een verhoging van maar liefst veertig procent ten opzichte van nu. Bij masteropleidingen gaat het om een verhoging van twintig procent, naar 18.750 euro.

De universiteit wil er de studenteninstroom mee beperken, maar het college liet in een overleg met de studentenraad weten dat dit geen structurele oplossing is. Argument voor de nieuwe bedragen is dat de TU in vergelijking met andere universiteiten nu relatief weinig collegegeld vraagt van deze groep. Bovendien zou de universiteit te weinig financiering krijgen van de overheid.

De studentenraad vroeg zich af of er naar alternatieven was gekeken en of internationale studenten moeten opdraaien voor tekorten op het budget. De vergelijking met andere universiteiten vindt de raad geen sterk argument. Collegelid Rob Mudde zei dat er wettelijk weinig andere mogelijkheden zijn en dat onderwijs op hoog niveau nu eenmaal geld kost. “Dit is wat het kost.”

Zijn er permanente oplossingen, die niet alleen een kleine groep treffen, wilden de studenten weten. Volgens Mudde zijn die er niet. Hij verwees naar het onderzoek dat het Center for Higher Education Policy Studies deed naar een nieuwe bekostiging in het hoger onderwijs. “Dat zegt dat wij te weinig geld krijgen. Wij kunnen niet veel meer doen dan dit tegen de minister blijven zeggen.”

De sr vindt de stijging van het collegegeld extreem: de TU verandert hiermee van één van de goedkoopste in één van de duurste universiteiten. Alleen financieel bevoorrechte studenten zouden nog naar Delft kunnen komen. Mudde beaamde dit.