TU werkt mee aan vernieuwing tomatenmarkt

Het project SamenMarkt van TU Delft, Hogeschool Inholland en Wageningen Universiteit wil de komende twee jaar vernieuwing brengen in de vastgelopen tomatenmarkt. Het innovatieonderzoek ging op woensdag 30 oktober 2015 van start in Honselersdijk.

De helft van de Nederlandse glasgroentebedrijven kan momenteel niet aan de betalingsverplichtingen voldoen en nog eens 15 procent heeft geen geld om in het bedrijf te investeren. De noodzaak is dus hoog om tot een ander marktmechanisme te komen dat de telers in staat stelt om marges te vergroten en de glastuinbouw weer rendabel te krijgen.

Professor Olaf van Kooten, hoogleraar tuinbouwketens in Wageningen en lector aan de Hogeschool InHolland, heeft daar wel ideeën over. Hij wil handelaren, producenten en retailers inzicht geven in de consequenties van hun handelen om zo de ontstane patstelling in de tuinbouwketens doorbreken. "Anders blijft iedereen dezelfde fouten maken door alleen oog te hebben voor de korte termijn en gericht te zijn op het product in plaats van de klant", aldus Van Kooten in een telefonische toelichting over het proces waar hij als sinds 2006 mee bezig is.

Via zijn schoonzus dr. Caroline Nevejan kwam Van Kooten in aanraking met de sectie systeemkunde van prof.dr. Frances Brazier bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Hij realiseerde zich de kracht van een samenwerking en bedacht samen met hen het project SamenMarkt dat nu ondersteund wordt als SIA-RAAK programma (een programma van de Stichting Innovatie Alliantie om ondernemers en hogescholen gezamenlijk te laten innoveren).

In eerste instantie beoogt het project een simulatie op te zetten waarin de rollen van de verschillende agents (handelaren, producenten en retailers) in wiskundige modellen gevangen wordt. Die simulatie vormt vervolgens de basis voor een simulatieprogramma, een soort serious game, waarin mensen direct merken wat de consequenties zijn van hun acties op de markt. In een latere fase is het ook de bedoeling om het koopgedrag van consumenten in relatie tot de kwaliteit mee te nemen. Dat is volgens Van Kooten "een kwestie van een paar differentiaalvergelijkingen."

Van Kooten hoopt in juni 2016 al een proto-versie van SamenMarkt klaar te hebben die hij wil demonstreren op de grote tuinbouwbeurs Greentech die volgende zomer in de RAI gehouden wordt.