Met een klein vloedgolfje aan publicaties in topvakbladen hebben TU-onderzoekers de zomervakantie gevierd. Onderzoekers van de kwantumtransportgroep van prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven haalden tweemaal het Amerikaanse topblad Science.

Dr. Yong-Joo Doh en collega‘s slaagden erin om supergeleiding op te wekken in halfgeleidende nanodraadjes van honderd nanometer dik en een tiende millimeter lang. Dr. Lieven Vandersypen en collega's maten intussen hoe de spin van gekoppelde elektronen die gevangen zitten in een 'kwantumstip' beïnvloed worden door de spin van atoomkernen in de kwantumstip zelf . en omgekeerd.Een ander, zeer opmerkelijk experiment deden dr. Alberto Morpurgo en collega's, eveneens werkzaam bij het Kavli Instituut voor Nanoscience Delft. De fysici slaagden erin om elektronen die normaal gesproken twee aan twee als 'Cooper-paren' door supergeleiders schieten van elkaar te scheiden, zonder hun kwantummechanische verwantschap te verbreken. Een vondst die van groot belang kan zijn voor de informatieverwerking in supersnelle kwantumcomputers. Morpurgo en collega's beschrijven hun experiment in Physical Review Letters, maar het experiment is dermate belangwekkend, dat drie andere vakbladen de tekst integraal overnamen op hun website. Het Kavli Instituut tekende nog vier andere toppublicaties bij: twee in Physical Review Letters, en twee in Physical Review B.GPS-onderzoekers van de Delftse afdeling voor Aardobservatie en Ruimtesystemen (DEOS) maakten intussen een gedetailleerde reconstructie van de zeebeving die op Tweede Kerstdag de Aziatische tsunami opwekte. De reconstructie was goed voor een publicatie in Nature. De onderzoekers slaagden erin de vervormingen en verschuivingen van de zeebodem tot op enkele millimeters nauwkeurig te meten. Zo ontdekten ze onder meer dan het eiland Phuket direct na de beving 27 centimeter was opgeschoven, en dat de breukzone duizend kilometer lang is . langer dan veel onderzoekers dachten.In het Amerikaanse topblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) brachten onderzoekers uit de groep van prof. Ted Young (TNW) intussen iets heel anders in beeld: de uiteindes van chromosomen in tumorcellen. Samen met onderzoekers uit Canada, Frankrijk en Duitsland beschrijven dr. Yuval Garini en collega’s hoe de puntjes van de chromosomen, de zogeheten telomeren, in kankercellen na de celdeling aan elkaar blijven plakken. Daardoor raakt de organisatie van de chromosomen verstoord.Aan het strand was het TU-onderzoek naar zonnebrand gesprek van de dag. Samen met TNO en in opdracht van de stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie onderzocht de TU de samenstelling van 28 zonnecrÈmes. Veel ervan bleken stoffen te bevatten die bij veelvuldig gebruik schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Onderzoekers van de kwantumtransportgroep van prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven haalden tweemaal het Amerikaanse topblad Science. Dr. Yong-Joo Doh en collega‘s slaagden erin om supergeleiding op te wekken in halfgeleidende nanodraadjes van honderd nanometer dik en een tiende millimeter lang. Dr. Lieven Vandersypen en collega's maten intussen hoe de spin van gekoppelde elektronen die gevangen zitten in een 'kwantumstip' beïnvloed worden door de spin van atoomkernen in de kwantumstip zelf . en omgekeerd.Een ander, zeer opmerkelijk experiment deden dr. Alberto Morpurgo en collega's, eveneens werkzaam bij het Kavli Instituut voor Nanoscience Delft. De fysici slaagden erin om elektronen die normaal gesproken twee aan twee als 'Cooper-paren' door supergeleiders schieten van elkaar te scheiden, zonder hun kwantummechanische verwantschap te verbreken. Een vondst die van groot belang kan zijn voor de informatieverwerking in supersnelle kwantumcomputers. Morpurgo en collega's beschrijven hun experiment in Physical Review Letters, maar het experiment is dermate belangwekkend, dat drie andere vakbladen de tekst integraal overnamen op hun website. Het Kavli Instituut tekende nog vier andere toppublicaties bij: twee in Physical Review Letters, en twee in Physical Review B.GPS-onderzoekers van de Delftse afdeling voor Aardobservatie en Ruimtesystemen (DEOS) maakten intussen een gedetailleerde reconstructie van de zeebeving die op Tweede Kerstdag de Aziatische tsunami opwekte. De reconstructie was goed voor een publicatie in Nature. De onderzoekers slaagden erin de vervormingen en verschuivingen van de zeebodem tot op enkele millimeters nauwkeurig te meten. Zo ontdekten ze onder meer dan het eiland Phuket direct na de beving 27 centimeter was opgeschoven, en dat de breukzone duizend kilometer lang is . langer dan veel onderzoekers dachten.In het Amerikaanse topblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) brachten onderzoekers uit de groep van prof. Ted Young (TNW) intussen iets heel anders in beeld: de uiteindes van chromosomen in tumorcellen. Samen met onderzoekers uit Canada, Frankrijk en Duitsland beschrijven dr. Yuval Garini en collega’s hoe de puntjes van de chromosomen, de zogeheten telomeren, in kankercellen na de celdeling aan elkaar blijven plakken. Daardoor raakt de organisatie van de chromosomen verstoord.Aan het strand was het TU-onderzoek naar zonnebrand gesprek van de dag. Samen met TNO en in opdracht van de stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie onderzocht de TU de samenstelling van 28 zonnecrÈmes. Veel ervan bleken stoffen te bevatten die bij veelvuldig gebruik schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.