Freek Higler, directeur Vastgoed, ziet ernaar uit dat de campus binnenkort een bouwput is. "Wij moeten ons voorbereiden op de toekomst." Maar waar komt het geld vandaan? Higler: "Derden financieren een aantal projecten."

De taak van TU Vastgoed is een balans te zoeken tussen de kortere en de lange termijn. Freek Higler, directeur Vastgoed: "Wij volgen in ons beleid de strategie van de TU Delft. Daarnaast passen we ons aan de financiële ruimte aan. Tegelijkertijd moeten wij plannen ontwikkelen voor middelen die er over dertig jaar nog zullen staan. Tussen deze langetermijnplanning en het beleid, dat een kortere tijdspanne bestrijkt, zoeken we steeds een evenwicht."Een paar jaar geleden had TU Vastgoed een strategie vastgelegd in het stedenbouwkundig masterplan. Dat plan is van de baan. Higler: "Voor zo‘n grootschalige aanpak van de TU-wijk is gewoonweg geen geld. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt en er geen visie meer is. Met onze plannen streven we ernaar een compactere campus te maken, TU Noord te bestemmen voor internationale aspecten en woningbouw en Technopolis (TU Zuid) te ontwikkelen als bedrijvengebied."Wie de diverse projecten van de TU Delft volgt, kan deze beleidslijnen duidelijk terug zien. Duwo gaat bij het sportcentrum en in TU Noord studentenhuisvesting bouwen. "Het Gaac-gebouw maakt plaats voor nieuwbouw. Alleen het trappenhuis blijft gehandhaafd. Mijnbouwplein 11 en een deel van de gebouwen aan de Kanaalweg worden verbouwd tot wooncomplexen. Daartussen komen er gelegenheden waar studenten elkaar kunnen ontmoeten. Verder komt er een congreshotel en wellicht een Faculty Club."TU Zuid is gereserveerd voor R&D en innovatieve bedrijven. Het gebouw van geodesie en OTB is ondertussen verkocht aan het NMI. "Binnenkort verschijnen daar de bouwkranen om het gebouwen facelift te geven. De verkoop van de rest van de Technopolis-gronden heeft, vanwege de economische recessie, wat vertraging opgelopen."Het derde beleidstraject heeft als doelstelling de campus compacter te maken. Technisch aardwetenschappen krijgt nu een plek middenin de campus. Het gebouw aan de 'kop' van Civiele Techniek % waar nu de tekenzalen zijn % maakt plaats voor nieuwbouw voor een groot deel van TA. "Ook krijgt CT mogelijk een nieuw entree met een groot restaurant. Hierdoor vervallen de kantines bij Bouwkunde en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Het achterliggende idee is dat hierdoor meer interactie komt tussen deze faculteiten en de campus gezelliger wordt."FaceliftHet BK-gebouw krijgt eveneens een andere indeling om de overbelasting van de liften te beperken. "De decaan krijgt een ruimte op de 12de verdieping en de collegezalen verhuizen naar beneden. Hierdoor hoeven grote groepen studenten niet meer naar de bovenste etages."Langs de Rotterdamseweg komt een cluster studentenactiviteiten. "De Haagse Hogeschool gaat een nieuwbouw plegen op de plaats van het huidige materiaalkunde. Iets verderop, op nummer 145, is een ruimte in gebruik genomen voor (startende) bedrijven. De kelders van dit gebouw mogen studentenverenigingen gebruiken voor het uitoefenen van hun hobby’s zoals het maken van toneeldecors en zweefvliegtuigen." Achter Technische natuurkunde hoopt TU Vastgoed op termijn een onderzoekscluster te mogen ontwikkelen voor TNW."TNO-TPD is daar al een tijdelijke voorziening aan het bouwen en binnenkort wordt gestart met een centrum voor nanotechnologie, mede voor de Nano-groepen van de TU."De komende jaren zal de TU-wijk één bouwput zijn. Higler kijkt daar wel naar uit. "We moeten ons voorbereiden op de toekomst. Zoals de komst van buitenlandse studenten en het hbo. De financiële middelen voor de meeste van deze projecten komen van derden. De TU Delft geeft zelf niet meer dan 15 tot 20 miljoen euro per jaar uit."De samenwerking met de gemeente Delft % die moet zorgen voor de bestemmingsplannen - verloopt ook prima. "Een kwestie zijn we echter nog niet uit: tramlijn 19. Delft wil graag dat het traject over de Mekelweg loopt. Wij hebben daar onze twijfels over. Het deelt de campus in tweeën, terwijl het ons streven is er een geheel van te maken. We gaan hierop opnieuw studeren."Ondanks alle op stapel staande projecten, heeft Higler toch nog een grote wens: het groene licht krijgen om TNW op één plaats te kunnen onderbrengen. "Voor de faculteit is het lastig werken, omdat ze verspreid zijn over drie gebouwen. Daarnaast zijn de gebouwen van technische scheikunde en biotechnologie in slechte staat. Om aan de brand- en veiligheidseisen te voldoen zijn dure verbouwingen nodig. Zelf vind ik dat zonde van het geld en zou graag nieuwbouw neerzetten achter TN. Het is echter afwachten of het college daarvoor de middelen kan en wil vrij maken."

Freek Higler, directeur Vastgoed, ziet ernaar uit dat de campus binnenkort een bouwput is. "Wij moeten ons voorbereiden op de toekomst." Maar waar komt het geld vandaan? Higler: "Derden financieren een aantal projecten."De taak van TU Vastgoed is een balans te zoeken tussen de kortere en de lange termijn. Freek Higler, directeur Vastgoed: "Wij volgen in ons beleid de strategie van de TU Delft. Daarnaast passen we ons aan de financiële ruimte aan. Tegelijkertijd moeten wij plannen ontwikkelen voor middelen die er over dertig jaar nog zullen staan. Tussen deze langetermijnplanning en het beleid, dat een kortere tijdspanne bestrijkt, zoeken we steeds een evenwicht."Een paar jaar geleden had TU Vastgoed een strategie vastgelegd in het stedenbouwkundig masterplan. Dat plan is van de baan. Higler: "Voor zo‘n grootschalige aanpak van de TU-wijk is gewoonweg geen geld. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt en er geen visie meer is. Met onze plannen streven we ernaar een compactere campus te maken, TU Noord te bestemmen voor internationale aspecten en woningbouw en Technopolis (TU Zuid) te ontwikkelen als bedrijvengebied."Wie de diverse projecten van de TU Delft volgt, kan deze beleidslijnen duidelijk terug zien. Duwo gaat bij het sportcentrum en in TU Noord studentenhuisvesting bouwen. "Het Gaac-gebouw maakt plaats voor nieuwbouw. Alleen het trappenhuis blijft gehandhaafd. Mijnbouwplein 11 en een deel van de gebouwen aan de Kanaalweg worden verbouwd tot wooncomplexen. Daartussen komen er gelegenheden waar studenten elkaar kunnen ontmoeten. Verder komt er een congreshotel en wellicht een Faculty Club."TU Zuid is gereserveerd voor R&D en innovatieve bedrijven. Het gebouw van geodesie en OTB is ondertussen verkocht aan het NMI. "Binnenkort verschijnen daar de bouwkranen om het gebouwen facelift te geven. De verkoop van de rest van de Technopolis-gronden heeft, vanwege de economische recessie, wat vertraging opgelopen."Het derde beleidstraject heeft als doelstelling de campus compacter te maken. Technisch aardwetenschappen krijgt nu een plek middenin de campus. Het gebouw aan de 'kop' van Civiele Techniek % waar nu de tekenzalen zijn % maakt plaats voor nieuwbouw voor een groot deel van TA. "Ook krijgt CT mogelijk een nieuw entree met een groot restaurant. Hierdoor vervallen de kantines bij Bouwkunde en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Het achterliggende idee is dat hierdoor meer interactie komt tussen deze faculteiten en de campus gezelliger wordt."FaceliftHet BK-gebouw krijgt eveneens een andere indeling om de overbelasting van de liften te beperken. "De decaan krijgt een ruimte op de 12de verdieping en de collegezalen verhuizen naar beneden. Hierdoor hoeven grote groepen studenten niet meer naar de bovenste etages."Langs de Rotterdamseweg komt een cluster studentenactiviteiten. "De Haagse Hogeschool gaat een nieuwbouw plegen op de plaats van het huidige materiaalkunde. Iets verderop, op nummer 145, is een ruimte in gebruik genomen voor (startende) bedrijven. De kelders van dit gebouw mogen studentenverenigingen gebruiken voor het uitoefenen van hun hobby’s zoals het maken van toneeldecors en zweefvliegtuigen." Achter Technische natuurkunde hoopt TU Vastgoed op termijn een onderzoekscluster te mogen ontwikkelen voor TNW."TNO-TPD is daar al een tijdelijke voorziening aan het bouwen en binnenkort wordt gestart met een centrum voor nanotechnologie, mede voor de Nano-groepen van de TU."De komende jaren zal de TU-wijk één bouwput zijn. Higler kijkt daar wel naar uit. "We moeten ons voorbereiden op de toekomst. Zoals de komst van buitenlandse studenten en het hbo. De financiële middelen voor de meeste van deze projecten komen van derden. De TU Delft geeft zelf niet meer dan 15 tot 20 miljoen euro per jaar uit."De samenwerking met de gemeente Delft % die moet zorgen voor de bestemmingsplannen - verloopt ook prima. "Een kwestie zijn we echter nog niet uit: tramlijn 19. Delft wil graag dat het traject over de Mekelweg loopt. Wij hebben daar onze twijfels over. Het deelt de campus in tweeën, terwijl het ons streven is er een geheel van te maken. We gaan hierop opnieuw studeren."Ondanks alle op stapel staande projecten, heeft Higler toch nog een grote wens: het groene licht krijgen om TNW op één plaats te kunnen onderbrengen. "Voor de faculteit is het lastig werken, omdat ze verspreid zijn over drie gebouwen. Daarnaast zijn de gebouwen van technische scheikunde en biotechnologie in slechte staat. Om aan de brand- en veiligheidseisen te voldoen zijn dure verbouwingen nodig. Zelf vind ik dat zonde van het geld en zou graag nieuwbouw neerzetten achter TN. Het is echter afwachten of het college daarvoor de middelen kan en wil vrij maken."