Overslaan en naar de inhoud gaan
TU-studenten winnen meeste afstudeerprijzen

Bij de uitreiking van de twaalf Jong Talent Afstudeerprijzen afgelopen maandag 30 november bij de KHMW (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen) waren vijf van de twaalf afkomstig van de TU Delft.

Tom Runia won de Tweede Ngi-NGN Informatie Scriptieprijs voor zijn werk aan snellere beeldherkenning in het kader van de zelfrijdende auto. Runia (faculteit EWI) voerde zijn onderzoek uit bij het onderzoekslaboratorium van TomTom in Eindhoven. Zijn focus lag op het detecteren van auto‘s in camerabeelden. De bijdrage van Tom is vooral het versnellen, combineren en optimaliseren van bestaande technieken voor het herkennen van objecten. Zo maakte hij gebruik van informatierijke en efficiënte visuele features die bepalen waar auto’s voorkomen in camerabeelden én van snelle machine learning-algoritmes voor het scannen van camerabeelden en de locatiebepaling van objecten. Daarnaast paste hij verschillende processoren en graphical processing units (GPU / videokaarten) toe. Het slim combineren en verbeteren hiervan en een snelle implementatie van de computertaal C++ resulteerden in een detector die 55 camerabeelden per seconde kon analyseren op laptophardware.

Piezo-elektrisch

Frederik Van Loock ontving de Tata Steel Afstudeerprijs voor zijn onderzoek naar nieuwe piëzo-elektrisch composietmaterialen de luchtvaart. Hij deed onderzoek bij de Novel Aerospace Materials groep (NovAM) van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek naar nieuwe piëzo-elektrische materialen. Deze slimme materialen kunnen elektrische lading opwekken wanneer ze worden vervormd. Dat biedt mogelijkheden om sensors te voeden door trillingen om te zetten in elektriciteit, maar daarvoor moeten broze piezo-elektrische materialen wel worden aangepast. Bijvoorbeeld door ze in een composiet matrix onder te brengen. Van Loock ontwikkelde een numeriek model om de eigenschappen van het composiet te simuleren, waarna hij geslaagde experimenten uitvoerde. Uit de resultaten blijkt dat schuifvervorming de hoogste energieopbrengst levert.

Slimme synthese

Slimme synthese

Slimme synthese

Hanan Al-Kutubi won de AkzoNobel Afstudeerprijs voor slimme synthese van stoffen. Al-Kutubi deed onderzoek bij de University of Bath (in Engeland) en bij de facukteit TNW van de TU Delft. Ze onderzocht de vorming van een stof die bestaat uit metaal en organische moleculen (metal oxide frame work of MOF). Ze zocht naar een gemakkelijkere methode om deze stoffen te maken, met lagere temperaturen en een beperkter gebruik van oplosstoffen. Na een gedegen literatuurstudie lukte het haar om met metaalzout en polymeer een metaaloxide te maken met een nieuwe, bijzondere holle, poreuze structuur. Door haar onderzoek wordt het mogelijk om op een gemakkelijkere manier nieuwe structuren te maken met een poreus oppervlak. Meer porositeit en dus een grotere oppervlakte betekent dat er minder stof nodig is om dezelfde reactiviteit te krijgen. Bovendien is de stof interessant voor het verbeteren van de gevoeligheid van sensoren.

Estuaria

Estuaria

Estuaria

Yoeri Dijkstra won de ASML Afstudeerprijs Wiskunde voor zijn onderzoek naar riviermondingen. Riviermondingen (estuaria) zijn de afgelopen honderd jaar regelmatig aangepast om de scheepvaart doorgang te bieden. Dit heeft geleid tot een groter verschil tussen eb en vloed en een verandering van de stroming. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden modderig sediment opwoelen, waardoor havens snel dichtslibben en het leven in modderige estuaria wordt bedreigd. Deze problematiek speelt nu al in de Eems en mogelijk in de toekomst ook elders. De vraag achter het onderzoek van Yoeri Dijkstra aan de faculteit EWI is: Veranderen we zoveel aan onze rivieren dat we het natuurlijk herstelvermogen verstoren?

Hij koos voor een vereenvoudigde wiskundige benadering (met de perturbatiemethode) omdat dit fundamenteel inzicht kan bieden in ingewikkelde processen, zoals stroming van zout- en zoetwater, verzilting en sedimentatie. Hij wist het natuurlijke proces in vergelijkingen te vatten en ontdekte hoe de sterkte van de stroming nauw samenhangt met de menging tussen zout en zoet water in een estuarium.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek

Kevin van As wint Shell Afstudeerprijs voor natuurkunde voor ontsleutelen lichtweerkaatsing bij bloedonderzoek bij de faculteit TNW. Van As ontwikkelde een computerprogramma voor lichtweerkaatsing op rode bloedlichaampjes. Het probleem van lichtweerkaatsing als medische techniek is dat de informatie is versleuteld, waardoor medici er nog weinig informatie uit kunnen halen. Kevin wilde deze informatie helpen ontsleutelen en ontwikkelde hiervoor met behulp van ingewikkelde wiskunde een computerprogramma dat uitrekent hoe het licht weerkaatst op rode bloedcellen. Zijn programma is inmiddels ook al vergeleken met experimenteel onderzoek, hetgeen goede resultaten opleverde.

Kevin van As en ook Yoeri Dijkstra zijn na hun afstuderen aan een promotieonderzoek bij de TU Delft begonnen.

Verder ontvingen tien excellente TU-studenten een aanmoedigingsprijs van vijfhonderd euro. Het betreft Paul Donkers (wiskunde en technische wiskunde), Willem Diepeveen (natuurkunde en technische natuurkunde), Amaya Verschuur (scheikunde), Menno Oudshoorn (informatica en technische informatica), Nienke Prins (life science and technology), Dave Sonneveld (werktuigbouwkunde en materiaalkunde), Roel de Goede (civiele en maritieme techniek), Twan van der Sijs (civiele en maritieme techniek), Wouter van Gijseghem en Mark Hofwegen (beiden luchtvaart- en ruimtevaartechniek).

Deze propedeusestudenten haalden het hoogste cijfergemiddelde van hun jaar.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe