De vluchtelingenstroom laat ook TU-studenten niet onberoerd. Oud-studentenraadslid Anna van der Togt komt met plannen om vluchtelingen met behulp van de TU Nederlands te laten leren.

Van der Togt bespeurde de laatste tijd wat ongenoegen bij zichzelf, omdat ze het gevoel had niet zo veel voor asielzoekers te kunnen doen. Als student-assistent bij het bachelor eindproject van Industrieel Ontwerpen realiseerde ze zich dat het juist onderwijs is wat vluchtelingen nodig hebben. "Om hier niet geïsoleerd te raken en een opleiding te kunnen gaan volgen heb je de Nederlandse taal nodig", zegt ze.

Maar wie vraag je dan om hulp? "De TU Delft heeft al bewezen goed te zijn in het opstellen van online leerprogramma's. Ik had daarom eerst het idee om een MOOC (Massive Open Online Course, red.) te doen, maar of dat erg toegankelijk is voor asielzoekers?" Van der Togt broedt er nog op.

Komende week wil ze knopen doorhakken en met concrete voorstellen komen. "Misschien wordt het een MOOC of e-learning materiaal waarmee mensen met behulp van Delftse studenten bezig kunnen zijn met taal. We zoeken naar wat het beste is en kunnen dat onderbrengen bij initiatieven die al bestaan."

Van der Togt doelt op buddyprojecten aan de TU waarbij studenten aan elkaar gekoppeld worden en zo een steuntje in de rug krijgen. "Ik zie het bij mezelf als ik probeer Spaans te leren. Het schiet niet zo op met een taalapp, het liefst wil je oefeningen combineren met gesprekken met mensen die de taal spreken."

Binnen de TU wordt hierover meegedacht. "We hebben nu al zo'n vijftien vluchtelingen per jaar via de stichting vluchtelingstudenten UAF", zei directeur Onderwijs & Studentenzaken Timo Kos gisteren bij een Town Hall Meeting van de Universiteitsdienst. "We hebben aangeboden er meer op te vangen en ze Nederlands te laten leren bij ITAV."

Dit universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden biedt taallessen op academisch niveau, in klassen. "We proberen dat te combineren met taalbuddies bestaande uit studenten en misschien medewerkers, of online klassen", zegt Kos over het initiatief van Van der Togt. Beiden bespeuren veel enthousiasme bij studenten om iets voor vluchtelingen te doen. "Het broeit", zegt Van der Togt.

Wie mee wil helpen kan zich volgens Kos melden bij Tessa van Puijenbroek van de Dienst Onderwijs & Studentenzaken.