Niet alleen is het de eerste en enige universitaire masteropleiding op transportgebied in Nederland, het is ook de eerste gemeenschappelijke mastervariant van drie TU-faculteiten.

De nieuwe masteropleiding transport, infrastructure & logistics (MSc-TIL) start in september.Je zou kunnen zeggen dat het de Delftse onderwijsvariant wordt van onderzoeksschool Trail. Trail combineert de transport- en logistieke kennis van de faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen, Ontwerp (CiTG), Constructie en Productie (OCP) en Techniek, Bestuur en Management (TBM), én de kennis die op dit terrein beschikbaar is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.,,Er was geen mogelijkheid om bij de TU af te studeren op transport en tegelijk hiervoor een specifieke mastersdiploma te krijgen‘', zegt opleidingsdirecteur prof.dr. Bert van Wee (TBM). ,,Terwijl de markt daar wel om vraagt.'' Bij de drie faculteiten is het al langer mogelijk om op verkeers- en vervoerskundige onderwerpen af te studeren. ,,Alleen is dat niet herkenbaar voor de buitenwereld, omdat je dat niet terugziet op het diploma'', aldus Van Wee. Bij de TIL-afgestudeerde staat niet meer de naam van de faculteit in de boventitel van het getuigschrift, maar staat dat de examinandus de masteropleiding TIL heeft afgerond.De drie faculteiten leveren een evenredige bijdrage aan de organisatie van de transportmaster. De eindverantwoordelijkheid is in handen van een stuurgroep, bestaande uit decanen van de drie faculteiten. De uitvoering is in handen van een werkgroep MSc-TIL, die naast Van Wee bestaat uit prof.dr.ir. Gabriël Lodewijks (OCP) en prof.dr.ir. Piet Bovy (CiTG). ,,Het is een visitekaartje voor de TU als het lukt om het beste uit drie faculteiten samen te voegen'', vindt Van Wee.In beginsel krijgt de student die voor deze mastervariant kiest, bestaande vakken van de drie faculteiten. ,,We zijn nu bezig om een aantal kernvakken aan te passen voor de nieuwe master'', zegt ir. Marcel Ludema (TBM), die zich binnen de werkgroep bezighoudt met de organisatie van TIL.Studenten kunnen instromen vanuit het hbo of vanuit een andere universiteit, of doorstromen vanuit de bachelorfase van een van de drie faculteiten. Van de student wordt verwacht dat hij al in de bachelorfase transport- en/of logistieke vakken heeft gevolgd. ,,Niet iedereen kan op voorhand instromen'', aldus Ludema.De TU is overigens de enige technische universiteit in Nederland die de transportmaster mag aanbieden. Dat zijn de besturen van Delft, Eindhoven en Twente overeengekomen in het 3-TU-overleg.De opleiding begint in september en hoopt te starten met een klein groepje van zo'n 20 à 25 studenten. ,,Meer zijn welkom, maar het voorkomt dat je in zo'n eerste jaar tegen organisatieproblemen aanloopt.'’

Niet alleen is het de eerste en enige universitaire masteropleiding op transportgebied in Nederland, het is ook de eerste gemeenschappelijke mastervariant van drie TU-faculteiten. De nieuwe masteropleiding transport, infrastructure & logistics (MSc-TIL) start in september.Je zou kunnen zeggen dat het de Delftse onderwijsvariant wordt van onderzoeksschool Trail. Trail combineert de transport- en logistieke kennis van de faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen, Ontwerp (CiTG), Constructie en Productie (OCP) en Techniek, Bestuur en Management (TBM), én de kennis die op dit terrein beschikbaar is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.,,Er was geen mogelijkheid om bij de TU af te studeren op transport en tegelijk hiervoor een specifieke mastersdiploma te krijgen‘', zegt opleidingsdirecteur prof.dr. Bert van Wee (TBM). ,,Terwijl de markt daar wel om vraagt.'' Bij de drie faculteiten is het al langer mogelijk om op verkeers- en vervoerskundige onderwerpen af te studeren. ,,Alleen is dat niet herkenbaar voor de buitenwereld, omdat je dat niet terugziet op het diploma'', aldus Van Wee. Bij de TIL-afgestudeerde staat niet meer de naam van de faculteit in de boventitel van het getuigschrift, maar staat dat de examinandus de masteropleiding TIL heeft afgerond.De drie faculteiten leveren een evenredige bijdrage aan de organisatie van de transportmaster. De eindverantwoordelijkheid is in handen van een stuurgroep, bestaande uit decanen van de drie faculteiten. De uitvoering is in handen van een werkgroep MSc-TIL, die naast Van Wee bestaat uit prof.dr.ir. Gabriël Lodewijks (OCP) en prof.dr.ir. Piet Bovy (CiTG). ,,Het is een visitekaartje voor de TU als het lukt om het beste uit drie faculteiten samen te voegen'', vindt Van Wee.In beginsel krijgt de student die voor deze mastervariant kiest, bestaande vakken van de drie faculteiten. ,,We zijn nu bezig om een aantal kernvakken aan te passen voor de nieuwe master'', zegt ir. Marcel Ludema (TBM), die zich binnen de werkgroep bezighoudt met de organisatie van TIL.Studenten kunnen instromen vanuit het hbo of vanuit een andere universiteit, of doorstromen vanuit de bachelorfase van een van de drie faculteiten. Van de student wordt verwacht dat hij al in de bachelorfase transport- en/of logistieke vakken heeft gevolgd. ,,Niet iedereen kan op voorhand instromen'', aldus Ludema.De TU is overigens de enige technische universiteit in Nederland die de transportmaster mag aanbieden. Dat zijn de besturen van Delft, Eindhoven en Twente overeengekomen in het 3-TU-overleg.De opleiding begint in september en hoopt te starten met een klein groepje van zo'n 20 à 25 studenten. ,,Meer zijn welkom, maar het voorkomt dat je in zo'n eerste jaar tegen organisatieproblemen aanloopt.'’