Overslaan en naar de inhoud gaan
TU start Green Campus Company

Hoogleraar future energy systems Ad van Wijk heeft van het college van bestuur toestemming gekregen om een ontwikkelingsmaatschappij op te zetten voor een groene en duurzame campus.

Op de vergadering van het college van bestuur (cvb) van 30 augustus stemde het college in met de oprichting van het bedrijf Green Campus Company (GCC). Het bedrijf, met prof.dr. Ad van Wijk als onbezoldigd directeur aan het hoofd, zal in samenwerking met externe bedrijven en partijen werken aan de realisatie en exploitatie van een aantal duurzame iconen op de Delftse Campus. Het voornemen verkeert nog in de conceptfase en wordt nog in de groepsraad aan de decanen voorgelegd.

Van Wijk schreef samen met ir. Chris Hellinga (Technische Natuurwetenschappen) het plan ‘Towards the Green Campus at TU Delft’. Het rapport, dat in augustus uitkwam, toont tal van iconografische projecten zoals een liervormige windmolen bij de afslag Delft-Zuid en een energiewand annex monorail langs de Kruithuisweg naar station Delft-Zuid. Ten zuiden van het voormalige bouwkundegebouw moet een groen hotel verrijzen, aangevuld met drijvende onderkomens, een groen fastfood restaurant en een startpunt voor elektrisch vervoer over de campus.

“De projecten moeten dubbel duurzaam zijn”, stelt Van Wijk. Niet alleen in termen van energie en grondstofgebruik, maar ook in economische zin. Dat wil zeggen dat ze winstgevend moeten kunnen draaien. De GCC bouwt bijvoorbeeld een groen hotel, en verhuurt dat aan een exploitant die het weet uit te baten.

Of neem de Energy Wall langs de Kruithuisweg tussen station Delft-Zuid en A13. Inkomsten daaruit verwacht Van Wijk van de zonnecellen en de windturbines die ingebouwd zijn in de muur, van tickets die mensen kopen voor de monorail en een bezoek aan ‘De Harp’ – de grote liervormige windmolen aan de A13 - en uit verhuur van de locatie en van reclameruimte. “Ik heb het ruw berekend op de achterkant van een sigarendoosje, en het kan.”

Vooralsnog maakt GCC geen kosten doordat externe bedrijven menskracht ter beschikking stellen voor haalbaarheidsonderzoeken. Als voorbeeld noemt Van Wijk de overeenkomst met bouwer Dura-Vermeer. Als tegenprestatie gunt GCC hen de bouw als het project doorgaat en stelt reclameruimte ter beschikking.

Van Wijk verwacht dat ‘De Harp’ er over twee jaar staat, inclusief monorail en energiemuur. Die projecten zijn belangrijk voor de uitstraling. Het hotel, het restaurant en de parkeergarage kunnen daarbij aanhaken.

Op de vraag waarom het plan niet voorziet in een isolatie van het notoir tochtige BK City, zegt Van Wijk dat hij geen zeggenschap heeft over het gebouw en dat isolatie te weinig zichtbaar is. Dat maakt het moeilijk om er investeerders voor te vinden. 

De gelegenheid om binnen de bacheloropleiding een lesbevoegdheid te halen bestaat sinds vorig collegejaar. Afgestudeerde bachelors die de zes maanden durende minor hebben gevolgd, mogen lesgeven in de theoretische leerroute van het vmbo en in de eerste drie leerjaren van havo en vwo.

LerarentekortDemissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt voerde de minor in om het lerarentekort te bestrijden en meer academici voor de klas te krijgen. Ze heeft er alle vertrouwen in dat de belangstelling de komende jaren nog verder zal groeien.

TevredenScholen zijn tevreden over de nieuwe route, meldt Sijbolt Noorda, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Een substantieel deel van de studenten zegt volgens hem nu al van plan te zijn om na de educatieve minor hun eerstegraads lesbevoegdheid te halen. Jaarlijks leveren de universiteiten ongeveer achthonderd eerstegraadsleraren af.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe