TU richt zich op quantumcomputer

De aankondiging van een Qutech center in Delft door minister Kamp in zijn innovation lecture op 2 oktober vormt het startsein voor een onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van de quantumcomputer.

“Qutech is een voorbeeldig resultaat van samenwerking op het gebied van innovatie”, aldus Kamp (economische zaken) die ‘de beste onderzoekers’ wil koppelen aan ‘de meest innovatieve ondernemers’ om revolutionaire technieken tot nieuwe producten te ontwikkelen.

De TU Delft leidt het Qutech project. Onderzoekers van de faculteiten Technische Natuurwetenschappen (TNW) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) zullen onder leiding van prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven samenwerking zoeken met instituten als Sron en TNO voor aanvullende technische expertise. Bedrijven zijn betrokken vanwege strategische research (Microsoft), voor ontwikkeling van high-tech onderdelen of voor gebruik van de quantumkennis in bijvoorbeeld sensoren.

De overheid draagt jaarlijks vier miljoen euro bij aan Qutech. De TU doet daar vijf miljoen bij. Aanvullende bijdragen worden tegemoet gezien vanuit NWO, FOM, STW en het bedrijfsleven. Eind vorig jaar ontvingen de onderzoekers eveneens vijftien miljoen euro uit Europa.

Lange tijd is er een enorme spagaat geweest tussen de verwachtingen van de quantumcomputer en de praktijk van het onderzoek. Van de quantumcomputer werd verwacht dat die een enorme rekencapaciteit oplevert, maar in praktijk bleven de quatumbits maar een fractie van een seconde stabiel en viel er weinig te rekenen.

De laatste jaren is er met name in de groep quantumtransport (TNW) flinke vooruitgang geboekt in het onderzoek. De ontdekking van het Majoranadeeltje
 was een flinke stap in de goede richting, evenals de ontwikkeling van stabiele quantumbits in diamant  en de communicatie tussen quantumbits. Stuk voor stuk ontdekkingen die door topbladen Science en Nature prominent gebracht werden.

Nu zegt Kouwenhoven: “Het is onze ambitie om als eerste ter wereld een werkende quantumcomputer te ontwikkelen. Wetenschappelijk benaderen we nu het punt dat we kunnen bewijzen dat we zo’n computer ook echt kunnen bouwen, dus het is nu cruciaal om intensief te gaan samenwerken met de high-tech sector in Nederland, die gelukkig van heel hoog niveau is.”

Qutech mag het vlaggenschip van het Innovatiecontract zijn, qua omvang beslaat het net 2 promille van het budget. De totale waarde van het programma bedraagt vier miljard euro voor 2014 en 2015.