Snijden in de exacte vakken van het studiehuis leidt tot een halvering van de instroom bij technische universiteiten. De rectoren Fokkema (TU Delft), Van Santen (TU Eindhoven) en Van Vught (Universiteit Twente) hebben dit geschreven in een open brief aan minister Van der Hoeven (CDA).

De demissionaire bewindsvrouw wil het aandeel van exacte vakken beperken omdat ze het studiehuis te zwaar vindt. De open brief is vorige week afgedrukt op de opiniepagina van de Volkskrant.De Tweede Kamerfracties van VVD en D66 zijn tegen het wippen van bètavakken uit studiehuisprofielen. Eventuele verlichting moet worden bereikt door het aantal lesuren in de exacte vakken te verminderen. De PvdA is nog bezig met verzamelen van reacties uit het veld. Volgens onderwijswoordvoerder Mariëtte Hamer zijn die overigens ‘veelal negatief op één van de onderdelen'.Op het vwo zou een fiks aantal uren wis-, natuur- en scheikunde uit het profiel Natuur en Techniek worden geschrapt. In het profiel Natuur en Gezondheid moet natuurkunde in het geheel verdwijnen en levert wiskunde uren in.Leerlingen uit deze profielen kunnen alleen nog bij een TU terecht als ze aanvullende exacte vakken hebben gevolgd. Dat is 'desastreus' voor de industrie en andere sectoren die het van technologische kennis moeten hebben, menen de rectoren van de TU's. Ze vinden dat Nederland nu al een bescheiden rol speelt als innovatief kennisland, en 'als de minister haar voorstellen gaat uitvoeren wordt die rol alleen maar minder’.De rectoren suggereren in hun brief een alternatief. Dat zou het samenvoegen zijn van de beide profielen tot één stevig bètaprofiel, met wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie als verplichte vakken.www.bozebetas.nl . .www.phys.uu.nl/~nvon . .

De rectoren Fokkema (TU Delft), Van Santen (TU Eindhoven) en Van Vught (Universiteit Twente) hebben dit geschreven in een open brief aan minister Van der Hoeven (CDA). De demissionaire bewindsvrouw wil het aandeel van exacte vakken beperken omdat ze het studiehuis te zwaar vindt. De open brief is vorige week afgedrukt op de opiniepagina van de Volkskrant.De Tweede Kamerfracties van VVD en D66 zijn tegen het wippen van bètavakken uit studiehuisprofielen. Eventuele verlichting moet worden bereikt door het aantal lesuren in de exacte vakken te verminderen. De PvdA is nog bezig met verzamelen van reacties uit het veld. Volgens onderwijswoordvoerder Mariëtte Hamer zijn die overigens ‘veelal negatief op één van de onderdelen'.Op het vwo zou een fiks aantal uren wis-, natuur- en scheikunde uit het profiel Natuur en Techniek worden geschrapt. In het profiel Natuur en Gezondheid moet natuurkunde in het geheel verdwijnen en levert wiskunde uren in.Leerlingen uit deze profielen kunnen alleen nog bij een TU terecht als ze aanvullende exacte vakken hebben gevolgd. Dat is 'desastreus' voor de industrie en andere sectoren die het van technologische kennis moeten hebben, menen de rectoren van de TU's. Ze vinden dat Nederland nu al een bescheiden rol speelt als innovatief kennisland, en 'als de minister haar voorstellen gaat uitvoeren wordt die rol alleen maar minder’.De rectoren suggereren in hun brief een alternatief. Dat zou het samenvoegen zijn van de beide profielen tot één stevig bètaprofiel, met wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie als verplichte vakken.www.bozebetas.nl . .www.phys.uu.nl/~nvon . .