Verspil geen tijd aan taallessen, maar volg wel een didactische cursus. Dat adviseert TBM'er dr. Renate Klaassen aan docenten die zich willen voorbereiden op de invoering van Engelstalig onderwijs.

Studenten zullen ‘steenkolenengels’ dan sneller accepteren.

Studenten hebben vaak te hoge verwachtingen van het Engels van de TU-docent. Ze geven zelfs docenten die goed scoren op taaltesten nog het predikaat ‘steenkolenengels’, vertelt dr. Renate Klaassen, die de afgelopen vier jaar een promotieonderzoek deed naar Engelstalig onderwijs op de TU.

,,Ik heb twaalf docenten van de Engelstalige propedeuse bij L&R getest en die scoren allemaal behoorlijk hoog. Toch zijn studenten daar niet tevreden mee.‘' De taalvaardigheid van docenten zo verbeteren dat ze het niveau van een native speaker halen, is echter niet realistisch, meent Klaassen. ,,Stuur je ze dertien weken op een intensieve cursus, dan levert dat een minieme vooruitgang. Wil je echt een serieuze verbetering teweeg brengen, dan moet je docenten drie tot zes maanden naar een Engelstalig land sturen en dan nog is het effect klein. En van mensen met een gezin in Nederland kun je dat niet verwachten.'’

Voor het geven van goed onderwijs is het bovendien helemaal niet nodig dat docenten perfect Engels spreken. De didactische kwaliteiten van een docent zijn veel belangrijker. ,,Ik denk dat studenten hun verwachtingen wat bij moeten stellen en dat een faculteit ernaar moet streven om een mix van Nederlandse docenten en native speakers aan te bieden.‘’

Studenten die kiezen voor de Engelstalige propedeuse van L&R willen graag hun eigen Engels verbeteren en daarom college krijgen van native speakers. ,,Maar dat is als luisteren naar de BBC-radio. Je pikt er wel uitspraken van op, maar je wordt er geen goed Engelssprekende ingenieur van.‘’

Studenten leren de wereldtaal pas echt goed als ze presentaties in het Engels moeten houden en rapporten in het Engels moeten schrijven, wat door een taaldeskundige wordt gecorrigeerd op taalfouten en uitspraakfouten, meent Klaassen. Dat kunnen het beste vakinhoudelijke presentaties en verslagen zijn, zodat ingenieurs in spe ook het wetenschappelijke jargon in het Engels leren.

Oogcontact

Nog maar negen maanden en dan moeten TU-docenten hun vierde- en vijfdejaarsvakken in het Engels geven. Docenten zouden nu toch wel begonnen moeten zijn met de voorbereidingen, meent dr. Renate Klaasen, maar bij het instituut voor techniek & communicatie staat de telefoon nog niet roodgloeiend met adviesaanvragen.

De meeste docenten werken liever aan hun taalvaardigheid en gaan ervan uit dat hun doceerkwaliteiten in het Engels dan ook meteen verbeteren. ,,Ze vergeten echter dat er ook voor de studenten wat verandert wanneer ze geen les meer krijgen in hun moedertaal.‘’

Studenten hechten veel meer waarde aan de duidelijkheid van de presentatie bij Engelstalige colleges, ontdekte Klaassen. De colleges moeten levendiger. Docenten moeten enthousiaster vertellen, met meer gebaren, meer oogcontact, meer gebruik van voorbeelden en meer plaatjes om de uitleg te ondersteunen. Alleen dan krijgen de docenten eenzelfde beoordeling van studenten of andere docenten, in vergelijking tot hun Nederlandstalige college. Frappant is overigens dat studenten de colleges dan wel veel positiever beoordelen, maar er niet per se meervan opsteken.

Als het aan Klaassen had gelegen, volgden TU-docenten nu massaal didactische cursussen. ,,Docenten die hun vakken voor komend studiejaar voorbereiden, zijn zich nu nog bewust van de problemen die ze tegenkomen als ze in een vreemde taal lesgeven en ontvankelijk voor een discussie over wat de beste oplossing is om daar mee om te gaan.‘’

Chauvinistisch

Wat wil de TU eigenlijk met haar Engelstalige onderwijs, vraagt Klaassen zich af. ,,Willen we alleen een ingenieur afleveren met vakkennis of willen we ook de taalvaardigheid van de studenten verbeteren en ze voorbereiden op een functie in een multiculturele omgeving?‘' In dat geval kan de universiteit Engelstalig onderwijs het best gefaseerd invoeren. Begin al met een aantal Engelstalige vakken in het eerste jaar, is Klaassens devies. ,,Studenten kunnen dan aan het Engels wennen en tegelijkertijd ook wetenschappelijke woorden in het Nederlands leren.'’ In latere jaren kun je dan samenwerkingprojecten met buitenlandse universiteiten organiseren waardoor studenten ook in een multicultureel team leren werken.

,,Ik vind het zelf op emotionele gronden wel jammer als het Nederlands op de universiteit grotendeels verdwijnt. Ik ben wat dat betreft wel een beetje chauvinistisch. Mede daarom had ik zelf gehoopt dat er negatieve resultaten uit mijn onderzoek zouden komen. Maar nu blijkt dat Engelstalig onderwijs de studieresultaten van studenten op termijn niet nadelig beïnvloeden, weet ik geen goede reden om niet al in het eerste studiejaar de helft van de vakken in het Engels te geven.‘’

Verspil geen tijd aan taallessen, maar volg wel een didactische cursus. Dat adviseert TBM‘er dr. Renate Klaassen aan docenten die zich willen voorbereiden op de invoering van Engelstalig onderwijs. Studenten zullen 'steenkolenengels' dan sneller accepteren.Studenten hebben vaak te hoge verwachtingen van het Engels van de TU-docent. Ze geven zelfs docenten die goed scoren op taaltesten nog het predikaat 'steenkolenengels', vertelt dr. Renate Klaassen, die de afgelopen vier jaar een promotieonderzoek deed naar Engelstalig onderwijs op de TU.,,Ik heb twaalf docenten van de Engelstalige propedeuse bij L&R getest en die scoren allemaal behoorlijk hoog. Toch zijn studenten daar niet tevreden mee.'' De taalvaardigheid van docenten zo verbeteren dat ze het niveau van een native speaker halen, is echter niet realistisch, meent Klaassen. ,,Stuur je ze dertien weken op een intensieve cursus, dan levert dat een minieme vooruitgang. Wil je echt een serieuze verbetering teweeg brengen, dan moet je docenten drie tot zes maanden naar een Engelstalig land sturen en dan nog is het effect klein. En van mensen met een gezin in Nederland kun je dat niet verwachten.''Voor het geven van goed onderwijs is het bovendien helemaal niet nodig dat docenten perfect Engels spreken. De didactische kwaliteiten van een docent zijn veel belangrijker. ,,Ik denk dat studenten hun verwachtingen wat bij moeten stellen en dat een faculteit ernaar moet streven om een mix van Nederlandse docenten en native speakers aan te bieden.''Studenten die kiezen voor de Engelstalige propedeuse van L&R willen graag hun eigen Engels verbeteren en daarom college krijgen van native speakers. ,,Maar dat is als luisteren naar de BBC-radio. Je pikt er wel uitspraken van op, maar je wordt er geen goed Engelssprekende ingenieur van.''Studenten leren de wereldtaal pas echt goed als ze presentaties in het Engels moeten houden en rapporten in het Engels moeten schrijven, wat door een taaldeskundige wordt gecorrigeerd op taalfouten en uitspraakfouten, meent Klaassen. Dat kunnen het beste vakinhoudelijke presentaties en verslagen zijn, zodat ingenieurs in spe ook het wetenschappelijke jargon in het Engels leren.OogcontactNog maar negen maanden en dan moeten TU-docenten hun vierde- en vijfdejaarsvakken in het Engels geven. Docenten zouden nu toch wel begonnen moeten zijn met de voorbereidingen, meent dr. Renate Klaasen, maar bij het instituut voor techniek & communicatie staat de telefoon nog niet roodgloeiend met adviesaanvragen.De meeste docenten werken liever aan hun taalvaardigheid en gaan ervan uit dat hun doceerkwaliteiten in het Engels dan ook meteen verbeteren. ,,Ze vergeten echter dat er ook voor de studenten wat verandert wanneer ze geen les meer krijgen in hun moedertaal.''Studenten hechten veel meer waarde aan de duidelijkheid van de presentatie bij Engelstalige colleges, ontdekte Klaassen. De colleges moeten levendiger. Docenten moeten enthousiaster vertellen, met meer gebaren, meer oogcontact, meer gebruik van voorbeelden en meer plaatjes om de uitleg te ondersteunen. Alleen dan krijgen de docenten eenzelfde beoordeling van studenten of andere docenten, in vergelijking tot hun Nederlandstalige college. Frappant is overigens dat studenten de colleges dan wel veel positiever beoordelen, maar er niet per se meervan opsteken.Als het aan Klaassen had gelegen, volgden TU-docenten nu massaal didactische cursussen. ,,Docenten die hun vakken voor komend studiejaar voorbereiden, zijn zich nu nog bewust van de problemen die ze tegenkomen als ze in een vreemde taal lesgeven en ontvankelijk voor een discussie over wat de beste oplossing is om daar mee om te gaan.''ChauvinistischWat wil de TU eigenlijk met haar Engelstalige onderwijs, vraagt Klaassen zich af. ,,Willen we alleen een ingenieur afleveren met vakkennis of willen we ook de taalvaardigheid van de studenten verbeteren en ze voorbereiden op een functie in een multiculturele omgeving?'' In dat geval kan de universiteit Engelstalig onderwijs het best gefaseerd invoeren. Begin al met een aantal Engelstalige vakken in het eerste jaar, is Klaassens devies. ,,Studenten kunnen dan aan het Engels wennen en tegelijkertijd ook wetenschappelijke woorden in het Nederlands leren.'' In latere jaren kun je dan samenwerkingprojecten met buitenlandse universiteiten organiseren waardoor studenten ook in een multicultureel team leren werken.,,Ik vind het zelf op emotionele gronden wel jammer als het Nederlands op de universiteit grotendeels verdwijnt. Ik ben wat dat betreft wel een beetje chauvinistisch. Mede daarom had ik zelf gehoopt dat er negatieve resultaten uit mijn onderzoek zouden komen. Maar nu blijkt dat Engelstalig onderwijs de studieresultaten van studenten op termijn niet nadelig beïnvloeden, weet ik geen goede reden om niet al in het eerste studiejaar de helft van de vakken in het Engels te geven.'’