De TU Delft heeft bijna 25 duizend studenten, het maximum waarvoor de universiteit een voorkeur heeft uitgesproken. Check hier de getallen.
(Foto: Thomas Zwart)

De TU Delft heeft bijna 25 duizend studenten, het maximum waarvoor de universiteit een voorkeur heeft uitgesproken. Check hieronder de getallen.

"Analyses op basis van het huidige bekostigingsmodel laten een voorkeursscenario zien waarin we groeien tot circa 25 duizend studenten, een aantal dat past bij onze identiteit en omgeving."

Deze quote uit het Strategisch Kader 2018-2024 laat zien wat volgens de TU het maximum aantal studenten is. De universiteit kan niet heel veel doen om dit te beïnvloeden. En dat maakt het huidige studentenaantal extra spannend. 

24.703

Zoveel studenten stonden er op peildatum 1 december 2018 ingeschreven op de TU Delft. De nieuwste cijfers zijn half januari gepubliceerd op intranet. Delta zet ze voor je op een rij.

In totaal had de TU op 1 december 2018:

  • 13.081 bachelorstudenten
  • 11.151 masterstudenten
  • 471 schakelstudenten
  • 5 % meer studenten dan op 1 december 2017

Opvallend is dat de faculteiten Bouwkunde en Civiele Techniek en Geowetenschappen meer master- dan bachelorstudenten hebben. Per faculteit zien de cijfers er zo uit:

Hieronder de verhouding Nederlandse en internationale studenten per faculteit. 21 procent van alle TU-studenten is international. Van deze studenten komt het merendeel uit India, China, België, Duitsland, Italië en Griekenland. Op de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is het aandeel internationale studenten met 42% het grootst. 

En als laatste de instroom per faculteit op peildatum 1 december. Hier valt op dat Bouwkunde als enige faculteit meer master- dan bachelorstudenten verwelkomde.