De TU moet zichzelf concrete doelen stellen om het energieverbruik op de campus te verminderen. Die doelen moeten worden opgeschreven in een duurzaamheidsplan. Die boodschap heeft de decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Louis de Quelerij, neergelegd bij het college van bestuur.

“Onze wetenschappers proberen een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld door onderzoek te doen naar CO2-reductie, of .opslag, maar wat doen we als universiteit aan onze eigen processen?”Antwoord op die vraag komt wellicht tijdens het Zomerfestival van de TU op 8 juni. De directeuren van de ondersteunende diensten zijn gevraagd ieder een poster te maken met ideeën over hoe ze zelf energie kunnen besparen. Aan de hand van die posters kunnen bezoekers van het festival discussiëren over duurzaamheid, het thema van het TU-lustrum.Het idee voor deze opzet is volgens De Quelerij geboren tijdens een diner voor decanen, in het kader van het lustrum. “Veel zaken op het gebied van energiereductie hebben links met facility management en vastgoed. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met ons afval, met papier of verlichting? Stimuleren we medewerkers genoeg om de fiets naar het werk te nemen? Vandaar dat het ons geschikt leek de directeuren van de ondersteunende diensten te vragen met ideeën te komen.”Tijdens het decanendiner bleek volgens De Quelerij dat er op de faculteiten al veel gebeurt op het vlak van duurzaamheid, ‘zonder dat we het van elkaar weten’. “We hebben al tientallen mogelijkheden genoemd. Studenten mijnbouw kijken bijvoorbeeld of het mogelijk is om gebouwen op de campus te verwarmen met aardwarmte, afkomstig van 1,5 tot 2 kilometer diepte.”De TU zou volgens De Quelerij ook het parkeerbeleid op de campus onder de loep kunnen nemen. Daarnaast vindt de decaan dat de TU best eisen mag stellen aan haar leveranciers, zodat ook zij ‘duurzaam en eerlijk’ te werk gaan. En het cvb zou in hybride auto’s moeten rijden. “Het gaat immers ook om het aanleren van een bepaalde houding.”De Quelerij wil dat de TU serieuze plannen op papier zet voor de toekomst. “Samen met externe deskundigen moeten we kijken naar de grote lijnen, zoals waar de grote energielekken zitten.” De universiteit zou volgens hem een heldere, wetenschappelijke doelstelling moeten formuleren. “Kijk naar Rotterdam. Die stad wil haar uitstoot halveren. Waarom zou de TU zich niet een dergelijk doel kunnen stellen, waar ze op afgerekend kan worden?” (SB)

Die doelen moeten worden opgeschreven in een duurzaamheidsplan. Die boodschap heeft de decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Louis de Quelerij, neergelegd bij het college van bestuur. “Onze wetenschappers proberen een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld door onderzoek te doen naar CO2-reductie, of .opslag, maar wat doen we als universiteit aan onze eigen processen?”Antwoord op die vraag komt wellicht tijdens het Zomerfestival van de TU op 8 juni. De directeuren van de ondersteunende diensten zijn gevraagd ieder een poster te maken met ideeën over hoe ze zelf energie kunnen besparen. Aan de hand van die posters kunnen bezoekers van het festival discussiëren over duurzaamheid, het thema van het TU-lustrum.Het idee voor deze opzet is volgens De Quelerij geboren tijdens een diner voor decanen, in het kader van het lustrum. “Veel zaken op het gebied van energiereductie hebben links met facility management en vastgoed. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met ons afval, met papier of verlichting? Stimuleren we medewerkers genoeg om de fiets naar het werk te nemen? Vandaar dat het ons geschikt leek de directeuren van de ondersteunende diensten te vragen met ideeën te komen.”Tijdens het decanendiner bleek volgens De Quelerij dat er op de faculteiten al veel gebeurt op het vlak van duurzaamheid, ‘zonder dat we het van elkaar weten’. “We hebben al tientallen mogelijkheden genoemd. Studenten mijnbouw kijken bijvoorbeeld of het mogelijk is om gebouwen op de campus te verwarmen met aardwarmte, afkomstig van 1,5 tot 2 kilometer diepte.”De TU zou volgens De Quelerij ook het parkeerbeleid op de campus onder de loep kunnen nemen. Daarnaast vindt de decaan dat de TU best eisen mag stellen aan haar leveranciers, zodat ook zij ‘duurzaam en eerlijk’ te werk gaan. En het cvb zou in hybride auto’s moeten rijden. “Het gaat immers ook om het aanleren van een bepaalde houding.”De Quelerij wil dat de TU serieuze plannen op papier zet voor de toekomst. “Samen met externe deskundigen moeten we kijken naar de grote lijnen, zoals waar de grote energielekken zitten.” De universiteit zou volgens hem een heldere, wetenschappelijke doelstelling moeten formuleren. “Kijk naar Rotterdam. Die stad wil haar uitstoot halveren. Waarom zou de TU zich niet een dergelijk doel kunnen stellen, waar ze op afgerekend kan worden?” (SB)